info dla Mieszkańców Pocket zd

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu z filią w Zebrzydowej
ogłasza dodatkowy nabór na rok szkolny 2015/2016

Po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 posiadamy jeszcze wolne miejsca dla dzieci 3-5 letnich, zarówno w Przedszkolu w Nowogrodźcu, jak i Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

Od 18 maja do 12 czerwca 2015 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka. Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl   lub bezpośrednio w sekretariacie.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu:

- zapewnia opiekę - w godzinach 6.30-16.00,

- realizację podstawy programowej – w godzinach 8.00-13.00,

- trzy posiłki – śniadanie (8.30), zupa z deserem (11.00), drugie danie (13.30) oraz dodatkowy posiłek dla dzieci pozostających do godz. 16.00 (kanapki o godz. 15.30),

- język niemiecki dla wszystkich pięciolatków i sześciolatków, w godzinach realizacji podstawy programowej

oraz zajęcia dodatkowe:

- katecheza dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

- zajęcia logopedyczne.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu Filia w Zebrzydowej:

- zapewnia opiekę - w godzinach 7.00 -15.00,

- realizację podstawy programowej – w godzinach 8.00-13.00,

- obiad z deserem (13.00) - na życzenie rodziców możemy rozszerzyć ofertę cateringową,

- język niemiecki dla wszystkich pięciolatków i sześciolatków, w godzinach realizacji podstawy programowej

oraz zajęcia dodatkowe:

- katecheza dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

- zajęcia logopedyczne (rodzic przyjeżdża z dzieckiem do Nowogrodźca).

Proponujemy również udział w odpłatnych koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, wycieczkach.

Od kilku lat, w ramach kontynuacji naszych projektów unijnych, współpracujemy z niemieckim przedszkolem „Zwergenland” w Königswartha oraz czeskim przedszkolem z Frydlantu. Współpraca obejmuje atrakcyjne spotkania dla grup dzieci na terenie Czech, Niemiec i Polski (m.in. zwiedzanie kopalni kaolinu w Caminau koło Königswartha, zamku we Frydlantcie, wizyta w Słowiańskim Grodzie w Brzeźniku, liczne warsztaty i koncerty. Udział w spotkaniach i wyjazdach jest nieodpłatny.
Wykwalifikowana kadra pracuje zróżnicowanymi metodami, zapewnia ciekawe zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu
Małgorzata Kwiotek