MGOPS INFORMACJA

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje: Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski  o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.

lubanska

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał  4 rodzinom klucze do nowych mieszkań w budynku przy ul. Lubańskiej 14.

godzieszów 410

Zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie drogi w miejscowości Godzieszów dz. nr 522. Przebudowa drogi została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2019 roku i obejmował odcinek 960 mb. Drugi i ostatni etap zakończono we wrześniu bieżącego roku i pomyślnie oddano do użytku ostatni odcinek o długości 990 mb.

Przetarg

Burmistrz Nowogrodźca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w  Nowogrodźcu obręb 3:

kanalizacja deszczowa

Dnia 30 lipca 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zawarł umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu z przedsiębiorstwem Zakład Remontowo Budowlany „DRAGON” Stanisław Kleina. Inwestycja związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozpoczęła się w 2016 roku w rejonie ulic Asnyka, Kolejowej, Górników, Parkowej, Kopernika, Kwiatowej, Różanej, Miodowej, Chopina, Podleśnej, Kusocińskiego i Robotniczej. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ostatniego oraz największego etapu inwestycji obejmującego przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na rury PP – B 500 i 800 mm oraz budowę zbiornika retencyjnego 420 m3 na trasie kanalizacji.