Centrum Kultury i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu niebawem ma być gotowe.

W obiekcie zaplanowano 250 miejsc siedzących podczas koncertów, spektakli czy wernisaży i spotkań autorskich.

Co ważne - w „Muzie” pomyślano także o funkcji kina.

To na pewno ucieszy Mieszkańców gminy.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału TV łużyce pt. Koncerty, spektakle, wernisaże i kino<<

SP w NW zd

Z przyjemnością informujemy, że końcem września zakończyła się inwestycja pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi”.

Wykonawcą była firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy. Udało się zrealizować wszystkie prace w umownym terminie. Prace wewnątrz budynku ukończone zostały 24 sierpnia br., natomiast prace zewnętrzne zakończyły się końcem września.

Termomodernizacja budynku ma na celu zmniejszenie nakładów finansowych poniesionych na ogrzewanie obiektu, natomiast odnowienie wnętrza budynku zwiększy komfort zarówno uczniów, jak nauczycieli i pracowników szkoły.

Budynek przystosowany został również dla osób niepełnosprawnych.

SP w NW zdjęcia 850pks

Kolejny, tym razem blisko 700-metrowy, odcinek drogi między Czerną a Gierałtowem odebrano po niedawnym remoncie. 

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału TV Bolesławiec dot. remontu drogi między Czerną a Gierałtowym<<

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu realizuje kolejną inwestycję. Będzie to rozbudowa i modernizacja instalacji, dzięki której zakład spełni kolejne krajowe i unijne normy.

Wartość realizowanej inwestycji wyniesie 29 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota ok. 17 mln zł.

Gmina Nowogrodzieć równiez uczestniczy w tym projekcie i jest Sygnatariuszem Porozumień Międzygminnych z terenu powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

>>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacja dot. rozbudowy i modernizacji ZGiUK w Lubaniu<<

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do umowy partnerstwa w gronie 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego dotyczącej budowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwoju usług publicznych on-line i elektronicznych usług administracyjnych. Umowa partnerstwa została podpisana 11 kwietnia 2016 roku. Pomyślna realizacja projektu SIP jest spełnieniem wymagań wprowadzonych do prawa polskiego przez Ustawę z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Przepisy Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej nawiązują do podstawowych celów dyrektywy, do ustanowienia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wchodzącej w skład infrastruktury Europejskiej. Celem jest również optymalizacja pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymania tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, jak również poprawa dostępności zasobów dla wszystkich użytkowników. Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie. Definiuje również zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Ustawa definiuje także zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do: danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych, zasad dostępu do danych przestrzennych, interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz form udostępniania danych przestrzennych.

W ramach projektu został utworzony Międzygminny System Informacji Przestrzennej, niezbędny do świadczenia e-usług w z zakresie planowania przestrzennego, oświaty, turystyki, kultury oraz ochrony przeciwpowodziowej. zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej, jak również wdrożono system umożliwiający świadczenie szeroko rozumianych e-usług (budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego).

>>Zachęcamy Państwa serdecznie do zapoznania się z relacją TV Bolesławiec<<