Wracamy do protestu wyborczego w Nowogrodźcu, który został wniesiony do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przez jednego z mieszkańców gminy. O krótki komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Burmistrza Nowogrodźca.

 >>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Co burmistrz na protest wyborczy?<<

Wystawa zd

 

Po raz kolejny w Nowogrodźcu została zorganizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg - Jelenia Góra - XXXVI Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych.

Przez dwa dni, tj. 17-18 listopada 2018 roku, Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz wielu gości, również z obcych państw, mogli podziwiać wystawę gołębi pocztowych. 31 hodowców gołębi zaprezentowało 205 wspaniałych okazów gołębi pocztowych.

Oprócz gołębi pocztowych na uwagę zasługiwały również piękne gołębie rasowe z hodowli Pana Grzegorza i Pana Dawida Mierzwa z Nowogrodźca. Nie zabrakło też oferty sprzętu i wyposażenia potrzebnego hodowcom: karm, odżywek, leków, witamin i środków czystości, które zaprezentowały firmy ,,Papuzik'' z Bolesławca i „GREEN PLAY” z Torunia.

Wśród wystawionych ptaków wyłoniono te, które będą reprezentować Okręg Jelenia Góra na styczniowej wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu.

Gołębie oceniane były w dwóch kategoriach: sport, gdzie brane są pod uwagę najlepsze przyloty ptaków oraz standart, w której oceniana jest budowa i wygląd ptaka.

Podczas tego wydarzenia najlepsi hodowcy okręgu jeleniogórskiego otrzymali z rąk Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Jelenia Góra Janusza Wierzbickiego, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia i sukcesy lotowe w kończącym się sezonie.

Najlepsze gołębie w klasie olimpijskiej standard należą do:

- kategoria standard/samczyk – pan Kazimierz Latawiec,
- kategoria standard/samiczki – pan Marek Dawidowicz,
- kategoria standard/młode samczyki – pan Rafał Nowicki,
- kategoria standard/młode samiczki – pan Stanisław Pachota.

Natomiast w kategoriach sportowych do najlepszych z naszego okręgu należą pan Tadeusz Pałka, pan Kazimierz Latawiec, pan Marek Słobodzian i pan Janusz Wiatrowski.
Wystawa zgromadziła wielu miłośników tych pięknych ptaków. Była to też wspaniała okazja do pokazania najlepszych swoich ptaków, ale też do wymiany doświadczeń i dzielenia się swoją wiedzą w dziedzinie sportu gołębiarskiego.

Koniec sezonu to czas podsumowań tej pięknej pasji, która wyraża się miłością do gołębi pocztowych. Gołąb pocztowy jest związany ze swoim gołębnikiem, w którym został wychowany. Zawsze stara się jak najkrótszą droga wrócić do swojego gniazda, gdziekolwiek byłby wypuszczony. Podczas lotu posiada niezwykłą zdolność odnajdywania drogi powrotnej do domu, ponieważ z natury jest obdarzony tęsknotą za domem. Warto zwrócić uwagę, że gołębie łączą się w pary na całe życie, wspólnie zajmują się wysiadywaniem i karmieniem młodych, prowadzą bardzo regularny tryb życia, przywiązują się do miejsca i ludzi, którzy zresztą, świadomie lub nie, stwarzają im warunki do bytowania. W czasie trwania lotu gołąb pocztowy może pokonać nawet kilkaset kilometrów dziennie, osiągając przy tym duże prędkości.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, otrzymał podziękowania za życzliwą współpracę i pomoc w organizacji wystawy.

zdjęcia

 

Informujemy, że w dniu 06 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
   1. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu;
   2. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu;
   3. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu;
   4. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
   5. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych;
   6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.
8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZI NOWOGRODZIEC!

Dar Oze zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Fundacja Dar Oze organizuje Program Grantowy dla 100 posesji z województwa dolnośląskiego w oparciu o działania RPO 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” na dofinansowanie w 85 % instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Liczba dofinansowań ograniczona. Termin składania wniosków: do 20 grudnia 2018 roku lub do dnia, w którym fundacja zbierze 50 osób zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją fundacji.

>>Więcej informacji na Portalu Funduszy Europejskich<<

Dar Oze Dolny Śląsk Ogłoszenie Dotacje dla Dolnego Śląska