Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec - 2018

Informuję, że Gmina Nowogrodziec zakończyła w miesiącu wrześniu br. zadanie w ramach projektu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania oraz po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 30.768,30 zł Gmina przystąpiła do jego realizacji.

Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Ponadto programem zostały  objęte nieruchomości, których właściciele złożyli w styczniu bieżącego roku deklaracje uczestnictwa z podaniem ilości azbestu do odbioru.

Zadanie było realizowane na terenie 53 nieruchomości poszczególnych sołectw w wyniku którego zebrano w sumie 105,4 Mg azbestu (demontaż azbestu 42,830 Mg, zbieranie zmagazynowanego azbestu  62,570 Mg).

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zapraszam w przyszłym roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zachęca Państwa do zapoznania się z informacją ARiMR - Susza lub Powódź 2018

>>Susza lub Powódź 2018<<

ogłoszenie BN

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Wszystkie informacje dot. programu "Czyste Powietrze" znajdą Państwo na stronie www.wfosigw.wroclaw.pl

Ogłoszenie BN Czyste wpowietrze 800pks

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. - Partner projektu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

>>Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz skrót informacji o realizowanym projekcie<<

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje Rolników i Sadowników z terenu gminy Nowogrodziec, iż został stworzony bezpłatny portal Agro-Market24 z myślą, aby pomóc Rolnikom i Sadownikom. 

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna, która skupia społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu.

W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współprace. Mogą dodawać ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator.

>>Więcej informacj znajdą Państwo na stronie Agro-Market24<<