PSU 2019 07 08

Gmina Nowogrodziec kontynuuje realizację programu Prace Społecznie Użyteczne. Zgodnie z planem, ustalonym z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, Strażą Miejską oraz Sołtysami z poszczególnych sołectw, w okresie letnim wykonano następujące prace:

Nowogrodziec
- sprzątanie placu przy ludmerach przy ul. A. Asnyka oraz segregowanie pozostawionych śmieci,
- sprzątanie cmentarza żołnierzy radzieckich,
- porządkowanie placu zabaw,
- porządkowanie boiska bocznego,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, zakupy).

Milików
- zbieranie śmieci na placu zabaw.

Godzieszów
- sprzątanie terenu koło kościoła i przy cmentarzu,
- sprzątanie przystanku autobusowego,
- porządkowanie parku,
- porządkowanie placu zabaw.

Gościszów
- sprzątanie parku, w którym odbyła się impreza Święto Pecenicy,
- prace przygotowawcze do w/w imprezy,
- sprzątanie przy świetlicy i bibliotece,
- utrzymywanie porządku na przystankach i bocznych drogach,
- sprzątanie parkingów przy kościele i parku.

 Gierałtów
- wyczyszczenie chodnika dla pieszych od strony kościoła do cmentarza,
- wyczyszczenie parkingu przy cmentarzu,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, załatwianie recept i realizacja leków w aptece).

Czerna
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, bieżące zakupy).

Parzyce
- sprzątanie boiska i placu zabaw.

Wykroty
- utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- sprzątanie parku,
- utrzymywanie porządku na chodnikach dla pieszych,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, bieżące zakupy).
- sprzątanie terenu przy świetlicy i bibliotece.

Jest to już kolejna - dwunasta edycja programu PSU realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

prace2019 07 03

prace2019 07 07

prace2019 07 01

Prezentujemy Nowogrodziec z innej perspektywy niż ta, którą widzimy zabiegani na co dzień. 

Możemy dzisiaj podziwiać nasze Miasto widziane z lotu ptaka. 

To Miasto jest naprawdę piękne! Kochamy je, bo to jest Nasze Miasto.

fot. Grzegorz Matoryn
 
A ja kocham swoje miasto
Piosenka o Nowogrodźcu
Autor - Antonina Zakrzewska

1. Miasteczko małe nad Kwisą, u zbiegu Łużyc i Śląska
pamięta czasy piastowskie - po wiekach wróciła tu Polska.
Historia to ciąg wydarzeń, to czas rozkwitu lub zagłady-
tu ze wschodu i z zachodu powrócono w dziadów ślady.

Ref: Nowy gród - to Nowogrodziec, stare z nowym sie przeplata,
stary gród - to Nowogrodziec, miasto zmienia się przez lata.
A ja kocham swoje miasto, chociaż małe jest, nieznane,
bo tu właśnie moje miejsce, tutaj zawsze pozostanę.

   2. Ze wschodu - ci ciemiężeni, z Bałkanów też wytęsknieni,
stworzyli tu życie nowe na tej starej ziemi Piastowej.
Historia to ciąg pokoleń, co pozostawia swoje ślady,
repatriantom szansę dała, by wrócili, gdzie ich dziady.

Ref: Nowy gród - to Nowogrodziec, stare z nowym sie przeplata,
stary gród - to Nowogrodziec, miasto zmienia się przez lata.
A ja kocham swoje miasto, chociaż małe jest, nieznane,
bo tu właśnie moje miejsce, tutaj zawsze pozostanę.

gaz Nowogrodziec

Szanowni Państwo!
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podjął starania związane z doprowadzeniem gazu ziemnego do sołectw gminy Nowogrodziec. W związku z powyższym przeprowadza rozeznanie odnośnie ilości chętnych Mieszkańców / zakładów produkcyjnych i usługowych na doprowadzenie gazu do swoich nieruchomości.

Wszystkich zainteresowanych podłączeniem gazu ziemnego zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety.

>>>ANKIETA<<<

Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do Sołtysów poszczególnych sołectw lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, pokój nr 3 (parter).

Ankiety przyjmowane będą  do 31 sierpnia 2019 r.

Ankieta gazyfikacja

Ankieta gazyfikacja1