wieża410

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wieża widokowa została wzniesiona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892 r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły produkowanej w miejscowości Ołdrzychów. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

wojna 410

Postawa każdego Mieszkańca odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dosłownie wczoraj odbyły się uroczyste obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a dziś bardzo ważna, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.

szkoła410

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wracają do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzja o przywróceniu zajęć stacjonarnych została podjęta pomimo wielu obaw i ryzyka. Ustalono, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii.

DSC03794 WWW

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a komitetem strajkowym zapoczątkowało przemiany systemowe, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej.

PPK

PFR Portal PPK zaprasza pracodawców, przedstawicieli kadr i działów HR oraz zespoły odpowiedzialne za wdrożenie PPK z województwa dolnośląskiego na bezpłatne szkolenie:

„Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)”.