ARIMR

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać  w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Absolutorium

         W dniu 18 czerwca br. w Domu Kultury PROMYK odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Przedmiotem obrad było przede wszystkim: rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem, podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Nowogrodźca, rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2019 rok oraz podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Wojewoda crop410

      W dniu 16 czerwca gościliśmy Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Burmistrzem Robertem Relichem w Urzędzie Miejskim, po czym Pan Wojewoda udał się do Domu Pomocy Społecznej, gdzie w towarzystwie Kierownika DPS Pani Iwony Tur i Dyrektora SPZOZ Roberta Adaszewskiego obejrzał nowo zaadaptowany budynek.

burzaz gradem 410

Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

droga Godzieszów

W dniu 28 maja br. Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi gminnej w Godzieszowie (II etap – cz. dz. nr 522) w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Kwota dotacji wynosi 96 000 zł.