Czernianki zd

Wyjątkową okazję do świętowania mieliśmy 12 października 2019 roku – Zespół Folklorystyczny „Czernianki" obchodził Jubileusz XXXV-lecia swojej działalności.
Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu miało miejsce w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerna. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich złożył serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Czernej, którzy tworzyli ten wspaniały zespół.
Jubilaci zaprezentowali dla zgromadzonych gości występ artystyczny.
W czasie imprezy został przedstawiony krótki rys historyczny obrazujący 35 lat działalności zespołu.
Członkowie zespołu „Czernianki”, doceniając zaangażowanie, pomoc i wysiłek włożony na rzecz rozwoju zespołu, wręczyli Burmistrzowi Robertowi Relichowi podziękowania wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności.
Nie zabrakło śpiewu i tańców zaproszonych z tej wyjątkowej okazji zespołów folklorystycznych, wśród których znalazły się zespoły: „Zagajnik-Wykroty”, „Milikowianki”, „Gościszowianki”, Kapela ”Herbuty” z Osiecznicy, kapela „Kunice” z Kunic, zespół „My Słowianie” z Osłej.
Wszystkie zaproszone zespoły i delegacje wręczyły Jubilatom podziękowania oraz upominki.
„Należą się słowa uznania wszystkim członkom zespołu za czas i wysiłek poświęcany na utrwalanie kultury ludowej, którą cechuje trwałość i związek ze środowiskiem, a także przekazywanie jej w bezpośrednich kontaktach w obrębie rodziny, społeczności wiejskiej, parafii i regionie”- podkreślił gospodarz gminy Nowogrodziec Robert Relich.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom – wszystkim obecnym i byłym Członkom Zespołu Folklorystycznego „Czernianki" z Czernej oraz życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości w krzewieniu kultury, ciągłego poszukiwania oraz doskonalenia swojego kunsztu!

Czernianki 1

Podziękowanie dla Burmistrza1

Czernianki 2

Czernianki 3

Czernianki 4

Podziękowanie dla Burmistrza2

bukiet kwiatów Dzień Edukacji Narodowej zd

Życzenia BN Dzień Edukacji Narodowej 2019

bukiet kwiatów Dzień Edukacji Narodowej

 

           Szanowni Mieszkańcy!
16 października 2019 roku będzie dniem szczególnym w historii naszej społeczności i naszego miasta.
W 120. rocznicę budowy Szpitala Świętego Józefa w Nowogrodźcu, oddajemy na potrzeby ludzi chorych i samotnych nowy dom po wielu miesiącach naszej pracy i starań.
Z całego serca dziękuję moim współpracownikom, którzy indywidualnie i zespołowo zasługują na uznanie i szacunek, za poświęcenie i zaangażowanie w realizację inwestycyjnego przedsięwzięcia, które było najtrudniejsze z tych wszystkich, których podjęliśmy się w naszej pracy.
Szanowni  Mieszkańcy, Wasza obecność będzie dla nas zaszczytem i wyróżnieniem podczas uroczystego otwarcia, dnia 16 października 2019 roku.
Będzie nam miło Was przywitać w godzinach od 13.00 do 16.00 w Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4.

                                                                                                                                                                                                         Robert Relich

                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Nowogrodźca

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
>>>Więcej informacji<<<