11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna wsi!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę gorąco podziękować wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Nowogrodziec za ich codzienny trud i zaangażowanie w działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.

Życzę dużo satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz dalszych sukcesów w działalności społecznej, a na co dzień - dużo zdrowia, wielu zawodowych sukcesów, ludzkiej przyjaźni, życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym. 

                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

 

W gminie Nowogrodziec utworzono 13 sołectw.
>>>Więcej informacji o sołectwach w gminie Nowogrodziec<<

ngo

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA  podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2020 rok

>>OTWARTY KONKURS OFERT - WYNIKI <<

INFORMACJA410

Informujemy o punktach nieodpłatnego  poradnictwa  prawnego w Powiecie Bolesławieckim w 2020 roku.

ngo1

Przedstawiamy Państwu informacje o harmonogramie konkursów na marzec dla NGO

konkursy dla ngo na marzec 20201

konkursy dla ngo na marzec 20202

konkursy dla ngo na marzec 20203

konkursy dla ngo na marzec 20204

konkursy dla ngo na marzec 20205

konkursy dla ngo na marzec 20206

konkursy dla ngo na marzec 20207