Nabór NSP 450

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. -  zwany dalej NSP 2021 

Pan Robert Relich - Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodźcu

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Szkolaa Wykroty450

Rok 2020/2021 nadal jest trudny dla społeczności szkolnej ze względu na różnego rodzaju obostrzenia związane z pandemią, a także zdalnym nauczaniem. Mimo to, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach dzięki zaangażowaniu nauczycieli nadal odnoszą sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Semestr, który dobiega końca zaowocował następującymi osiągnięciami w konkursach ogólnopolskich:

Nabor Zgorzelec crop410

"SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ"

 Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Rewitalizacja450

Jesteśmy za rozwojem naszego pięknego miasta. Jeśli troszczysz się o przyszłość swoich dzieci - przyłącz się do nas.
 
Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca
 

konsultacje społeczne

Publikujemy konsultacje społeczne z Mieszkańcami w związku z zagospodarowaniem placu R. Wróblewskiego w kontekście rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020r.  Nr XXX/212/20.