Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że dnia 07 grudnia br. (piątek) w godzinach 10.00 do 12.00 w miejscowości Nowogrodziec: ul. Asnyka, ul.Morelowa, ul.Wiśniowa, ul.Sienkiewicza, ul.Sosnowa, ul.Jodłowa, ul.Lipowa, ul.Kwiatowa, ul.Różana, ul.Podleśna, ul.Kolejowa, ul.Lubańska, ul.Robotnicza, ul.Chopina, ul.Kopernika, ul.Kusocińskiego, ul.Mickiewicza, ul. Miodowa, ul.Górników, ul.Parkowa, ul.Wesoła oraz Milików: ul.Bukowa, ul.Brzozowa, ul.Dębowa oraz Milików 125 nastąpi wyłączenie dostaw wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

tel. 601 898 246

tel. 75 734 9600

Urząd Miejski w Nowogrododźcu uprzejmie informuje, że od godz. 07:30 dnia 06.12.2018r. do godz. 07:30 dnia 07.12.2018r. 
prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. 
 
 Prosimy o zachowanie ostrożności.
 
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

W Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

We wzruszającym programie artystycznym wystąpiły: Środowiskowy Chór Harmonia, wszystkie szkoły z terenu gminy Nowogrodziec, a także gościnnie - z Osiecznicy.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Dla Niepodległej – 11.11.2018 r.<<

Przekazanie sztandaru zd

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu przekazał podczas uroczystego apelu w dniu 15 listopada 2018 roku swój sztandar Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. Ceremonia rozpoczęła się Apelem kombatantów do młodzieży szkolnej z przesłaniem, by przejmując symbol honoru i godności żołnierskiej, dbali o ciągłość historii i trwałość naszej państwowości. "Niech hasło Bóg – Honor – Ojczyzna, które było naszą drogą, towarzyszy Wam i następnym pokoleniom" - z takimi słowami Kombatanci przekazali sztandar uczniom szkoły. Przedstawiciel młodzieży odczytał Zobowiązanie młodzieży do otoczenia sztandaru szacunkiem i godnego reprezentowania podczas uroczystości. Wicedyrektor Józef Rosa dopełnił ceremonii, odczytując Akt przekazania sztandaru.

Nie zabrakło gorących podziękowań  wszystkim instytucjom współpracującym z Kołem Miejsko-Gminnym Kombatantów RP i BWP w Nowogrodźcu. Spotkanie było również okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia Szkolnej Izby Tradycji, w której zobaczyć można cenne pamiątki historyczne, kroniki, fotografie i inne materiały ilustrujące działania w ramach realizowanych w szkole projektów o tematyce patriotycznej.

Apel zakończyła przepiękna i wzruszająca część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

Źródło: SP w Nowogrodźcu 

Przekazanie sztandaru 700pks 

Niepodległa

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

 

Przedkładam Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok. Plan finansowy jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o kierunkach rozwoju i działalności Gminy w poszczególnych działach i zadaniach samorządu lokalnego. Priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania jednostek budżetowych, współpraca z jednostkami finansowanymi z budżetu i realizacja zadań własnych i zleconych. Inwestycje to zadania kontynuowane przy znaczącym udziale środków z Unii Europejskiej. Nowe zadania odpowiadają na oczekiwania Mieszkańców na podstawie zgłoszonych wniosków w roku bieżącym i latach poprzednich.
Zachęcam do zapoznania się z planem finansowym Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok.                                                                                                                     

                                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                                                   Robert Relich
                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

 >>Projekt budżetu na rok 2019<<