Z myślą o Mieszkańcach miejscowości Czerna została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha umowa na wykonanie modernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej. Z Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Czerna korzysta cała społeczność – między innymi zespół Czernianki, Koło Gospodyń i wszyscy Mieszkańcy, podczas wielu wiejskich uroczystości. Już od sierpnia będą korzystać z generalnie zmodernizowanego budynku.

W części budynku, gdzie znajduje się Wiejski Dom Kultury, będzie przeprowadzony gruntowny remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Zamontowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe.  Pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury zostaną pomalowane, zaś ściany i posadzki obłożone płytkami ceramicznymi. Podłogi drewniane z parkietu będą wycyklinowane i polakierowane.

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja całego budynku remizy OSP, odwodnienie dachu, wymienione zostaną parapety. Stare, drewniane okna będą wymienione na nowe, z PCV. Zostaną zamontowane nowe bramy garażowe w części, którą użytkuje OSP. Wymienione będą również drewniane drzwi. W całym budynku wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania oraz zamontowane nowe grzejniki. W kotłowni zamontowany zostanie nowy kocioł na ekogroszek z podajnikiem.

Zrealizowane działanie będzie podstawą do przeprowadzania licznych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększonego udziału Mieszkańców w życiu społecznym.

>>Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacjii TV Łużyce "Wiejski Dom Kultury w remoncie"<<

 

W trosce o poprawę jakości życia społeczności lokalnej Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”. Nowe boisko będzie służyć nie tylko zajęciom szkolnym, lecz będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich Mieszkańców. Właśnie rozpoczęła się budowa. Obok jest plac zabaw i siłownia. Niebawem będzie więc komplet.

W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 18,1 m x 30,1 m z nawierzchnią poliuretanowo-gumową typu 2S. Boisko chronione będzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, w ogrodzeniu zamontowane zostaną dwie furtki oraz brama wjazdowa. Za bramkami znajdować się będą piłkochwyty o wys. 6 m. Utworzony zostanie ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, jak również zostaną zbudowane schody terenowe. Boisko wyposażone będzie w dwa zestawy do koszykówki, dwa zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej oraz zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton). Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury oraz trybuny zewnętrzne. Przewidziano również oświetlenie boiska.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Boisko wielofunkcyjne dla wszystkich<<

chodnik słowackiego zd

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich konsekwentnie i skutecznie realizuje zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego Mieszkańców.

W dniu 11 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec. Zakres umowy obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim, uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Realizacja tego celu odbywa się poprzez m.in. wsparcie finansowe bibliotek szkolnych w uzupełnieniu zbiorów i poszerzeniu oferty o nowości wydawnicze.

Gmina Nowogrodziec uzyskała w 2018 roku dotację w kwocie 20 000,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 5 000,00 zł. Koszt całkowity to 25 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie otrzymają po 5000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi otrzyma dotację 15000,00 zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Już w najbliższą niedzielę w Gościszowie odbędzie się VII Przegląd Piosenki Religijnej. Każdego roku to muzyczne wydarzenie przyciąga dziesiątki młodych i zdolnych wykonawców.

>>Zapowiedź  VII Przeglądu Piosenki Religijnej w Gościszowie<<