Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Orzeł Gościszów na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN”.

>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<

Dla uczczenia pamięci tych, którzy walczyli i polegli za Polskę podczas II wojny światowej, w dniu dzisiejszym - 3 września 2018 roku odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego Nowogrodziec na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem oraz reprezentujący Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Zastępca Burmistrza Dariusz Jancelewicz, zapalili znicze i złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Również zapalono znicze i złożono kwiaty w miejscowości Gierałtów.

Jak co roku przedstawiciele delegacji Gminy Nowogrodziec biorą udział w uroczystości upamiętniającej 79. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej przy pomniku Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu.

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata. Trwał od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja). Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się dzień ataku wojsk III Rzeszy na Polskę. Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w okresie II wojny światowej. III Rzesza prowadziła wobec obywateli II Rzeczypospolitej politykę eksterminacji: ludobójstwa, masowe wysiedlenia i deportacje.

W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Szacuje się, że zginęło ponad 50 milionów osób - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych, wśród nich 6 mln ofiar - obywatele polscy.

                                                                                                            Cześć i chwała Bohaterom, wieczna pamięć poległym!

Tekst obwieszczenia >>

Szanowni Uczniowie oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.
Mamy dla Was radosną informację: zakończyła się przebudowa wnętrza Waszej szkoły. Zapraszamy w poniedziałek na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Do dokończenia została jeszcze elewacja i tereny zewnętrzne, dlatego do końca września będziecie jeszcze spotykać pracowników firmy wykonującej remont. Mamy nadzieję, że w odnowionej szkole będzie Wam przyjemniej i bardziej komfortowo.
Życzymy wszystkim Uczniom samych szóstek, pogłębiania zainteresowań oraz sukcesów w nowym, rozpoczynającym się roku szkolnym.

>>Galeria zdjęć<<