Info UM

W listopadzie 2020 r. Gmina Nowogrodziec z inicjatywy Roberta Relicha – Burmistrza Nowogrodźca udzieliła pomocy finansowej za pośrednictwem powiatu bolesławieckiego, na udział w realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu” na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

410

 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadania określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej polegającego na obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym.

woda410

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków  o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

zmiana terminu410

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego informujemy o zmianie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, nowy termin wyznaczony został na 11 kwietnia 2021 r.