Wtorek, 5 czerwca 2018 roku, dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu był wyjątkowy. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia odnowionego placu zabaw w Nowogrodźcu przy ul. Kolejowej w pobliżu przedszkola. Dzieci czekały na tę chwilę od wielu lat. Spełniło się marzenie wielu przedszkolaków, rodziców i nauczycieli.
W uroczystości otwarcia wzięli udział: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Eliza Szwed, Kierownik Filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej Dorota Broda, Sołtys Nowogrodźca Stanisław Kowalik, Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu Irena Orsa, pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz, oczywiście, dzieci i nauczyciele z przedszkola.
Przed oficjalnym przecięciem wstęgi wszystkich zebranych gości powitała nauczycielka przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu Pani Barbara Różnicka-Kurek, kierując jednocześnie słowa podziękowania do Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha za zrealizowaną inwestycję. Wyraziła swą wdzięczność za tak wspaniały i piękny obiekt, który będzie zaspakajał potrzeby ruchowe przedszkolaków, a także wspomagał nauczycieli w organizacji zajęć. Za nowy plac zabaw dziękowały również przedszkolaki śpiewając piosenki.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Nowogrodźca przypomniał przedszkolakom zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu, życzył im, by ten piękny, kolorowy plac służył jak najdłużej, a milusińscy bawili się bezpiecznie.
Dalszy scenariusz dnia napisały dzieci, które z radością bawiły się na kolorowych drabinkach, zjeżdżalniach i huśtawkach. Wielką atrakcją w tym dniu były zabawy prowadzone przez animatorów – Klauna i Misia: zabawy z bańkami, pokaz i nauka chodzenia na szczudłach, przeciąganie liny, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. W trakcie zabawy odbyły się również warsztaty balonowe poprowadzone przez Panią Weronikę Tkacz, która zadbała o to, by każde dziecko opuszczające plac zabaw wyszło z balonem.
W tym uroczystym dniu nawet pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Uśmiechy na twarzach dzieci podczas zabawy były najlepszym podziękowaniem dla Burmistrza Roberta Relicha. 
Mamy nadzieję, iż plac zabaw wyposażony w tak nowoczesny sprzęt, będzie miejscem, które urozmaici dzieciom kontakty z rówieśnikami, a także przyniesie im wiele radości i atrakcji.

Źródło: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu "Biesiada Gajowego w Zagajniku", która odbędzie się 23 czerwca 2018 roku, rozpoczęcie o godzinie 16.00!

W dniu 7 czerwca 2018 roku w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.
Na sesję, oprócz Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nowogrodziec, przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec, za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej. Burmistrz Robert Relich przedstawił uwadze zebranych prezentację pt. Wybrane informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Następnie Rada Miejska, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2017, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2017 rok, przy dwóch głosach wstrzymujących.
Po zakończeniu LIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zebrani złożyli gratulacje i podziękowania Burmistrzowi Robertowi Relichowi.


>>Prezentacja - Wybrane informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec<<