16 października obchodzimy Święto Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej.

Święto to ustanowiono Uchwałą Nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Dla uczczenia Gminnego Święta w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbędzie Msza Święta w intencji Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>>Więcej o Świętej Jadwidze Śląskiej - Patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec<<

Jesteśmy w gronie najlepszych!

>>Małymi krokami do przodu - od wielu lat, część 2<<

Jesteśmy w gronie najlepszych!!!

>>Małymi krokami do przodu - od wielu lat, część 1<<

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu władz samorządowych, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia oraz optymizmu dla wszystkich Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Szkół Gminy Nowogrodziec. 

Serdecznie dziękujemy za trud wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy poświęcony tym, którzy są naszą nadzieją – Dzieciom i Młodzieży.

Życzymy, aby codzienna praca była źródłem niekończącej się satysfakcji oraz radości z faktu, że jest Państwu dana możliwość kształtowania postaw, przekazywania wiedzy i umiejętności.

                                                                                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                        Antonina Szelechowicz                                                                                          Robert Relich

                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu                                                            Burmistrz Nowogrodźca

      

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, nowe pracownie i szkolenia dla nauczycieli – to wszystko w ramach projektu za ponad 700 tysięcy złotych, który będzie realizowany w trzech szkołach z terenu gminy Nowogrodziec.

>>Projekt za ponad 700 tys. zł - Relacja TV Łużyce<<