Rozpoczyna się projektowanie kanalizacji sanitarnej w Wykrotach w gminie Nowogrodziec.

Gmina Nowogrodziec została partnerem projektu „675-lecie Großdubrau oraz 20-lecie partnerstwa z Gminą Nowogrodziec”.

Serdecznie zapraszamy na 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW I ORLIKÓW

O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zd

W dniu 13 lutego 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje za naszym posrednictwem o nowych zasadach składania wniosków o płatności.

Dotyczą one już płatności na 2018 rok.

Prosimy uprzejmie zapoznać się z informacjami w tej sprawie:

Informacja ARIMR o wnioskach elektronicznych tutaj - w wersji pdf

Informacja o płatnościach 2018 tutaj - w wersji pdf