Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.  czytaj więcej>>

             Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032”.    czytaj więcej>>

WYSTAWA ZDJĘCIE4

Zapraszamy Państwa do oglądania wystawy z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu można podziwiać prace wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

plakat elektrośmieci 2018 zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Nowogrodziec zorganizowana zostanie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pod nazwą „Zbiórka Elektrośmieci”.

Akcja odbędzie się dnia 10 listopada 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 42A.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców, dla których idea ochrony środowiska jest bliska, do aktywnego udziału w zbiórce. Będzie to doskonała okazja do pozbycia się zbędnych rzeczy.

plakat elektrośmieci 2018 1000pks

spzoz

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu informuje, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy,