13 czerwca br. GCKiS – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz - Brzegiem Kwisy”.

Po raz piaty 50 sympatyków biblioteki, książek i rowerów stawiło się na starcie rajdu rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy". W rajdzie, prócz środowiska bibliotekarskiego, udział wzięli: uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu, Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.

>>Więcej - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu<<

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Kwisa złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu "Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego".

>>Więcej - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<

Benefis Tomasza Bochenka odbył się 19 czerwca 2018 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. Widownia była wypełniona. Chętnych posłuchać Tomka było sporo – koledzy, rodzina, znajomi, zaproszeni goście. Obecny był również Pan Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Pięknym śpiewem Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu rozpoczęto to niezwykłe przedstawienie - benefis Mieszkańca Nowogrodźca Tomasza Bochenka.

Pani Sylwia Marcinko-Kozik, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, przedstawiła widzom Bohatera wydarzenia - Pana Tomasza Bochenka, podkreślając niezwykły talent, artystyczność, doskonalą pamięć i wyjątkową odwagę.

Pan Tomasz uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach recytatorskich na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. We wszystkich tych przedsięwzięciach Pan Tomasz osiągał sukcesy – był laureatem wszystkich wydarzeń recytatorskich. Jego występy – to niekończące się pasmo sukcesów, jak powiedziała Pani Dorota Kowalska, odkrywca talentów, która od ośmiu lat przygotowuje Tomasza Bochenka do wystąpień artystycznych. Na koncie Pana Bochenka są nagrody cyklicznego Festiwalu - Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości GaleriON, występy w różnych teatrach naszego regionu.

To wszystko było możliwe dzięki ogromnej pracowitości, zaangażowaniu i sumienności Pana Tomasza, jak również dzięki talentowi i życzliwości Pani Doroty Kowalskiej, nauczycielce Tomka. Niczym nie zastąpione jest wsparcie rodziców Pana Tomasza – Pani Zofii i Pana Franciszka Bochenek. „Syn jest wszechstronnie uzdolniony, jego wielką pasją jest sport. Robiliśmy z żoną wszystko, by syn mógł uczestniczyć w olimpiadach i zmaganiach sportowych, by się rozwijał, ambitnie podchodził do nowych wyzwań oraz dzielnie pokonywał przeciwności.” - podkreśla Pan Franciszek Bochenek. Pan Tomasz jest dwukrotnym mistrzem Polski – „Olimpiady Specjalne Polska” w piłce nożnej oraz Mistrzem Polski – „Olimpiady Specjalne Polska” w badmintonie.

Wyjątkowy talent, własna osobista interpretacja Pana Tomasza wybranych utworów, jego ton i barwa głosu, dostosowane do postaci, w które się wciela – to wszystko robi ogromne wrażenie na publiczności. Fascynujące przedstawienie wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Pan Tomasz Bochenek ujął swoim talentem publiczność, o czym świadczyła wypełniona po brzegi widownia, owacje na stojąco i brawa, jakimi widzowie nagrodzili Pana Tomasza.

„Wydaję się, że Tomasz opanował doskonale sztukę żywego słowa, czego mu z całego serca gratuluję. Niech mi będzie wolno powiedzieć o Tomku słowami szwajcarskiego profesora filozofii Henriego Frédérica Amiela, człowieka o wielkich zdolnościach intelektualnych: „Talent - to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych". Tomek robi to właśnie z łatwością i pasją!” – mówi Burmistrz Robert Relich o utalentowanym Mieszkańcu Nowogrodźca.

Gmina Nowogrodziec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

>>Więcej informacji: Urząd Miejski w Nowogrodźcu - BIP<<

W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". Na podstawie rozporządzenia raz w roku każde dziecko, uczące się w szkole, otrzyma 300 złotych - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia
przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<