droga w sse 450 wa WWW

30 grudnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z budową drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w miejscowości Wykroty, która stanowi między innymi dojazd do nowobudowanej fabryki TECHNONICOL Corporation - producenta i dostawcy materiałów pokryć dachowych, hydro i termoizolacyjnych.

NA WWW 450 crop

W dniu 29 grudnia 2020 r. w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i zaproszony Józef Rypiński przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, przekazali sprzęt i wyposażenie pozyskane w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

podziekowanie życzenia450

Drodzy Mieszkańcy!

Za nami Święta Bożego Narodzenia, które zgodnie z życzeniami napełniły nas spokojem i nadzieją.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za nadesłane kartki świąteczno-noworoczne,  z których każda miała swój udział w tworzeniu świątecznego nastroju.  

Informujemy,

że w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.)

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Nowogrodziec, Gromadka, Warta Bolesławiecka i Osiecznica;
  • w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

5.Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec

 

ogłoszenie

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2021 - Zakładanie działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2021 - Rozwój działalności gospodarczych