Piękne centrum Nowogrodźca zd

Miło jest nam Państwa poinformować, że na stronie internetowej "Regionalny Program Operacyjny Wojewódzktwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020" upubliczniono informacje o nowogrodzieckim projekcie rewitalizacji Rynku, jako wyróżniającym się projekcie regionalnym Województwa Dolnośląskiego.

>>>Zapraszamy Państwa do odwiedzenia serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego<<<

Piękne centrum Nowogrodźca

 

W dniu 2 października 2019 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamilem Barczykiem w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego". Podczas podpisania umowy obecny był Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 

Jeszcze w lipcu 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca, odpowiadając na prośbę Dyrektora SP ZOZ Bolesławiec Kamila Barczyka, złożył deklarację w sprawie wsparcia finansowego zakupu urządzeń diagnostycznych - rezonansu i tomografu dla szpitala powiatowego.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Roberta Relicha w pozyskanie środków finansowych dla gminy, a przede wszystkim w odpowiedzi na jakże istotne potrzeby zdrowotne mieszkańców, przeznaczono z budżetu Gminy Nowogrodziec kwotę 457 740,00 złotych na dofinansowanie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu powiatowym. Zakończenie realizacji zadania "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego" ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Burmistrz Nowogrodźca przedłożył Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu projekt uchwały dotyczącej dofinansowania rezonansu magnetycznego. Takie urządzenie nowej generacji znacznie poprawi i przyspieszy możliwości diagnostyczne szpitala bolesławieckiego. Posiadanie przez szpital powiatowy własnego rezonansu wpłynie korzystnie nie tylko na diagnostyczne możliwości, lecz również umożliwi zrealizowanie programu badań przesiewowych dla mieszkańców powiatu w celu wczesnego  wykrywania zachorowań na raka. 

Rezonans magnetyczny nowej generacji należy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nowotworów już we wczesnym stadium. Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskiwane są obrazy przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Na nowy sprzęt złożą się wszystkie gminy powiatu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie. 

Pacjenci szpitala, mieszkańcy powiatu bolesławieckiego już nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach na badanie rezonansem magnetycznym. 

sesja 25.09.2019 zd

Na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 25 września 2019 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, przedstawił sprawę wypłaty diet radnym, proponując projekt Uchwały zmieniającej obecnie obowiązujące zasady. Ten wniosek był wynikiem tego, iż Uchwałą Rady Miejskiej z 6 grudnia 2018 roku radni na wniosek Klubu Skutecznie i Razem pod hasłem dyscyplinowania radnych postanowili o potrąceniach 10% diety za nieobecności na sesji lub komisji. Można uniknąć tego potrącenia, jeżeli Łukaszowi Izydorczykowi – Przewodniczącemu Rady, złoży się w terminie pisemne usprawiedliwienie oraz Przewodniczący uzna usprawiedliwienie za zasadne. Niestety system ten jest nieprzejrzysty, a praktyka jego stosowania budzi kontrowersje. Niestety głosami radnych Klubu Skutecznie i Razem wniosek Burmistrza został odrzucony. Tym niemniej kwestię tę możecie Państwo ocenić sami, gdyż prezentujemy wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji. Ponadto na początku kadencji zdarzały się sytuacje usprawiedliwiania przez Przewodniczącego Rady nieobecności radnych na ustny i spóźniony wniosek m.in. radnych z Klubu Skutecznie i Razem, co było sprzeczne ze Statutem Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Ponadto trudno uznać za zrozumiałe usprawiedliwienia nieobecności radnego, który w tym samym czasie, jak sam wskazuje, prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w innych miejscach Polski i z tego powodu nie będzie uczestniczył w pracach Rady, ale z zachowaniem prawa do diety, a nieusprawiedliwianie tych nieobecności innym radnym i pozbawianie diety radnego wykonującego w tym czasie odpowiedzialną służbę w obronie zdrowia i mienia mieszkańców. Zasadnym jest przy tym wskazać, iż dieta radnego ma za zadanie wyrównać utracone przez radnego zarobki. Tym samorządowcom, którzy wykonują działalność gospodarczą, świadczenie to ma uzupełnić utracone dochody, zaś gdy radny nie pracuje i nie ma swojej firmy, dieta jest rekompensatą zarobków, które mógłby on uzyskać, gdyby nie poświęcił się realizacji zadań płynących z powierzonego mu mandatu.

>>>Wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji 25 września 2019 roku<<<

Wniosek usprawiedliwienia radnego zaprezentowany na sesji 1

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 2

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 3

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 4

 

SP w Gierałtowie zd

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GIERAŁTOWIE WYGRAŁA MOBILNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ!

Policja komunikat

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec próbami wyłudzeń znacznych kwot pieniężnych, Komisariat Policji w Nowogrodźcu przekazuje komunikat:

Komunikat Policji s.1

Komunikat Policji s.2