W Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 14 lutego br. odbyły się eliminacje gminne 63. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, którego celem jest pogłębianie kontaktu z wartościową literaturą, szczególnie ze współczesną poezją polską i światową.
W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów siódmych klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec.

Komisja w składzie: Jacek Grondowy – aktor Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Krystyna Tomaszewska – członkini Środowiskowego Chóru „Harmonia” z Nowogrodźca oraz Elżbieta Ostańska – bibliotekarz Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu, oceniła uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja, kultura słowa i ogólne wrażenie artystyczne, przyznając następujące miejsca:

I m. – Michał Łaniocha – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,

II m. – Aleksandra Krzywdzińska – Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu,

III m. – Dominika Zdunek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,

IV m. – Natalia Oleśków - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,

V m. – Wiktoria Rdzanek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie.

Laureaci będą reprezentować Gminę Nowogrodziec na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 2 marca br. o godz. 10:00 w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Karoliny Bober - Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu oraz Justyny Maksymowicz - Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu.

Natomiast 16 lutego br. w GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyły się eliminacje gminne XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”, w których wzięło udział 17 uczniów klas IV –VI  szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec.

Po rozgrzewce, którą przeprowadził Pan Jacek Grondowy, Przewodniczący Komisji w składzie: Maria Michalczuk, Jacek Grondowy oraz Elżbieta Ostańska, zostały zaprezentowane talenty recytatorskie naszej gminy. Komisja oceniła uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja, kultura słowa i ogólne wrażenie artystyczne, przyznając następujące miejsca:

I m. – Piotr Lehmann – Szkoła Podstawowa im B. Chrobrego w Nowogrodźcu,

II m. – Dominik Kida – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,

III m. – Julia Dzioba – Szkoła Podstawowa im B. Chrobrego w Nowogrodźcu,

IV m. – Kacper Pędlowski  – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,

V m. – Maja Jerzyk – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wykrotach.

Laureaci będą reprezentować Gminę Nowogrodziec na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 8 marca br. o godz. 10:00 w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Aurelii Sitko –  Szkoła Podstawowa im B. Chrobrego w Nowogrodźcu, Oliwii Piekacz – Szkoła Podstawowa im B. Chrobrego w Nowogrodźcu oraz Mileny Konickiej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

>>Fotorelacja - 63. Dolnośląski Konkurs Recytatorski<<

>>Fotorelacja - XXIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”<<

 

W dniach 14-15 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu odbyło się szkolenie stanowiskowe z zakresu tematycznego: gospodarka przestrzenna i ortofotomapa w ramach realizacji projektu dotyczącego systemu informacji przestrzennej, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

System wdrażany jest w ramach projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego".

 

Realizacja systemu umożliwi rozwiązania dostępne poprzez przeglądarkę internetową zarówno z poziomu urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania dziedzinowego usprawniającego obsługę interesantów wewnątrz Urzędu.

 

Szkolenie to jest pierwszym z całej serii szkoleń prowadzonych przez Wykonawcę Systemu Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych - firmę GIAP. W projekcie biorą udział: Gmina Nowogrodziec, Gmina Bolesławiec, Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Zagrodno i Gmina Warta Bolesławiecka. Szkolenia będą realizowane cyklicznie w ramach wdrażanego projektu i odbywać się będą do końca 2018 roku.

Rozpoczyna się projektowanie kanalizacji sanitarnej w Wykrotach w gminie Nowogrodziec.

Gmina Nowogrodziec została partnerem projektu „675-lecie Großdubrau oraz 20-lecie partnerstwa z Gminą Nowogrodziec”.