zdjęcie 410

 

Seniorzy z Nowogrodźca, Lubania i Wittichenau (Niemcy) spotkali się we wtorek 23 października na wspólnych, polsko-niemieckich warsztatach kulinarnych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w ramach projektu „Prawdziwe życie zaczyna się po sześćdziesiątce”.

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych.

Dziękuje Osobom, które mnie wspierały i poparły moją kandydaturę. Po raz czwarty obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem powierzając urząd Burmistrza Nowogrodźca na kolejne pięć lat. Jest to w historii naszego samorządu wielki sukces, gdyż po raz pierwszy Burmistrz będzie sprawował urząd czwartą kadencję.

Rozpoczynając nową kadencję myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju naszej gminy jest warta zaangażowania i poświęcenia. Uczynię wiele, aby spełnić oczekiwania naszych Mieszkańców, Przedsiębiorców, aby rozwój Naszej Małej Ojczyzny był powodem do dumy i satysfakcji.

Deklaruję współpracę i każdy głos jest dla mnie ważny, aby uczciwie i sprawiedliwie osiągać zamierzone cele i zadania zapisane w prawie powszechnie obowiązującym.

Z wyrazami szacunku

Robert Relich

Burmistrz Nowogrodźca

 

22.X.2018 r.