Warsztaty terapeutyczne410

Urząd Miejski przekazuje  informację Fundacji Blisko Domu o możliwości wzięcia udziału w warsztatach terapeutycznych o odpoczynku.

straż410

 

W dniu 16 września 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowy na mocy, których Gmina Nowogrodziec przekaże dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania bojowego oraz obuwia bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Festiwal410

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, serdecznie zaprasza Mieszkańców i Gości Gminy Nowogrodziec na XII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”, który odbędzie się w dniach 16-20 września 2020 roku w Centrum Kultury i Sztuki MUZA  w Nowogrodźcu.
Wydarzenie będzie okazją do spotkania wybitnych artystów z Polski i zagranicy, którzy reprezentując wysoki poziom artystyczny przeniosą Państwa w niesamowitą muzyczną podróż pełną niezapomnianych wrażeń i emocji.

Szkoły przyszłości w gminie Nowogrodziec

Po przerwie wakacyjnej Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa     Piłsudskiego w Nowej Wsi powróciły do realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”. nr RPDS.10.02.01-02-0058/18.

indeks

W miesiącu lipcu 2020 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 6121636266 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.