Temperatury powietrza w całej Polsce wyniosą w najbliższych dniach od 30°C do 36°C. Takie upały mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

IMGW wydał ostrzeżenia 2 i 3 stopnia dla większości województw w związku z prognozowanymi upałami. Od piątku do środy temperatury mogą sięgać nawet 36°C. Według meteorologów przez Polską mogą przejść gwałtowne burze.

 

Pamiętajmy więc, aby w upalne dni:

- odpowiednio nawadniać organizm;
- ograniczyć opalanie i przebywanie na słońcu – może to doprowadzić organizm do przegrzania;
- zapewnić odpowiednią opiekę dzieciom i osobom starszym, które w upał nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy.

Więcej informacji dotyczących postępowania w trakcie upałów znaleźć można w poradniku RCB –  Jak przygotować się na upał?

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA 

Ważne Info zd

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową osób (staże zawodowe, szkolenia zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia kompetencji społecznych).

Spotkanie odbędzie się w dniu  26.06.2019 r. w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze: Plac Ratuszowy 32/32a.

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • wsparcie ze środków Unii Europejskiej na aktywizację zawodową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym m.in.:
  • przedstawienie zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” realizowanego w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
  • przedstawienie zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni na Dolnym Śląsku” realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia oraz  przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem staży.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 25 czerwca 2019 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej/ch w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. 

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Spotkanie w JG

Ponad 150 milionów złotych to łączne nakłady inwestycyjne, związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec, w tym prawie 77 milionów złotych zostało pozyskanych z zewnątrz. 

Ostatni etap tej wielomilionowej i wieloletniej inwestycji – kanalizacja w Wykrotach – ma być w pełni ukończony w grudniu  2020 roku.

O tym, jak w 2010 roku Gmina Nowogrodziec i Hydro-Tech zaczynali niemal od zera – opowie Jacek Ruchała, prezes Hydro-Tech Sp. z o.o.

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia programu TV Łużyce "Na tapecie – Jacek Ruchała, prezes Hydro-Tech"<<<

Kanalizacja w Wykrotach410

30 maja 2019 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy „Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.