Uczniowie z klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu wzięli udział w akcji pisania listów w obronie praw człowieka, organizowanej od wielu lat przez Amnesty International. I znów pobili swój własny rekord w ilości napisanych listów – a do tego mają nadzieję, że listy pomogą tym, którzy pomocy oczekują.

>>Relacja TV Łuzyce pt. W obronie praw człowieka<<

Konkurs na najpiękniejsze stroiki świąteczne rozstrzygnięto w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Uczniowie szkół z terenu gminy Nowogrodziec prześcigały się w pomysłach na oryginalny stroik.

>>Najpiękniejsze stroiki - TV Łużyce<<

Święty Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z terenu Gminy Nowogrodziec. Były paczki, zabawy integracyjne i wiele radości.

>>Relacja TV Łużyce pt. Św. Mikołaj nie ominął Nowogrodźca<<

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” projektu pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 roku. Projekt realizowany jest w okresie 1.XII.2017r. – 30.XI.2019r.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska.

>>Więcej informacji - Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”<<

 

Kilkunastoletnie stare oprawy lamp oświetlających nowogrodzieckie ulice, zostaną wymienione na nowe, energooszczędne. To pierwszy etap inwestycji w oświetlenie gminy. Nowym, ledowym światłem zabłyśnie 126 latarni.

>>Program TV Łużyce pt. Nowe oświetlenie ulic<<