Dzieci z wizytą u Burmistrza

„Jaki jest Pana ulubiony kolor? Czy umie Pan grać w gumę?
Jakie ma Pan hobby? A jak Pan ma na imię?...”

Jesteśmy prawie pewni, że takich pytań Pan Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca się nie spodziewał.

W dniu 17 stycznia br. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi odwiedzili Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Ugoszczeni przez gospodarza ciepłą herbatą i słodkościami, nie mieli oporów, aby zadawać nawet absurdalne pytania. Uśmiech z twarzy Pana Burmistrza nie znikał. Nie zabrakło również pytań o planowane inwestycje związane ze szkołą w Nowej Wsi i miejscowościami, w których mieszkają uczniowie tej szkoły.

Pan Burmistrz oprowadził uczniów po urzędzie. Niespodziewanie pracownicy różnych wydziałów znaleźli się pod ostrzałem pytań. Bezpośredniość i szczerość dzieciaków wywoływały uśmiech na twarzach wszystkich.

Uczniowie, którzy samorządności i demokracji uczą się od lat najmłodszych (uczestnicząc w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego) mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje urząd i co leży w kompetencji samorządu gminnego.

Na koniec spotkania uczniowie wręczyli Burmistrzowi Nowogrodźca podziękowania za umożliwienie wizyty w nowogrodzieckim ratuszu i podarowali na pamiątkę swoje rysunki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Pana Roberta Relicha podarunki sygnowane symbolami naszej gminy. Serdeczna i wesoła atmosfera sprawiła, iż uczniowie do szkoły wrócili bardzo zadowoleni.

P.S. Chyba możemy zdradzić, że Pan Burmistrz lubi kolor biały, który kojarzy mu się m.in. z żaglami. Te z kolei nawiązują do pływania, które jest jego hobby.

>>>Więcej zdjęć - galeria SP w Nowej Wsi<<<

Podziękowania

Rysunku dla BN

Źródło: SP w Nowej Wsi

 

Podpisanie umowy wieża zd

Gruntownego remontu doczekała po wielu latach wieża widokowa w Nowogrodźcu - jeden z głównych zabytków Gminy i Miasta Nowogrodziec! 

16 stycznia br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na renowacji wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Obiekt ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W ramach zadania wykonana zostanie obróbka blacharska – rzygacz z blachy tytan-cynk oraz instalacja odgromowa. W obrębie elewacji wykonany zostanie remont elementów architektonicznych z cegły ceramicznej i piaskowca. Również w obrębie elewacji odtworzona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, wykonany zostanie remont schodów wewnętrznych wachlarzowych oraz remont stropu wieży i tynków wewnętrznych w obrębie obokni.

Przewiduje się również odpowiednie zagospodarowanie terenu poprzez rozebranie ceglanego ośmiobocznego cokołu wokół wieży i jego odtworzenie z nowej cegły, remont murków oporowych i nawierzchni placu wokół wieży oraz nawierzchni schodów wejściowych, jak również odtworzenie ścieżek pieszych o nawierzchni gruntowej.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: KWADRAT Sp. z o.o. z Krakowa oraz RENOVATORIUM KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Maciej Mazur z Krakowa. Wykonawca inwestycji wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończenie inwestycji przewiduje się na III kwartał br.

Warto również podkreślić, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w obecności Pawła Czyszczonia, Dyrektora Wydziału PROW, została podpisana przez Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca, umowa na realizację inwestycji "Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu". Wartość dofinansowania dla Gminy Nowogrodziec wyniesie 190 800 złotych. Są to już kolejne środki, które zwiększają pulę pozyskanych unijnych pieniędzy w kwocie 250 mln złotych. 

Z historii zabytkowej wieży widokowej w Nowogrodźcu.

Na wzniesieniu, po południowej stronie miasta, w kierunku Gościszowa kilkaset metrów od murów miejskich znajduje się wieża widokowa. Wzniesiona została ona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do miasta Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły ołdrzychowskiej. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

podpisanie wieża

Wieża widokowa w Nowogrodźcu 500pks