1200

Zapraszamy Mieszkańców Nowogrodźca do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych diagnozie chorób serca.

Przeprowadzi badania Fundacja NEUCA dla Zdrowia. Kardiobus będzie stacjonował w Nowogrodźcu w dniu 10 listopada br. przy ulicy Rynek, między godzinami 10.00 a 16.00, przy siedzibie partnera akcji. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod adresem partnera akcji ul. Rynek 3/1.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zadba o serca mieszkańców Nowogrodźca 2710

Serce 1.2

Źródło: Fundacja NEUCA dla Zdrowia

Na początku października 2017 roku odbyła się pierwsza część warsztatów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ramach projektu "Odkrywki. Sztuka i działania w terenie".
Projekt odkrywkowy zbudowany został z dwóch modułów: na pierwszy składają się spacery etnograficzne, działania artystyczne w plenerze, warsztaty poświęcone pamięci i tożsamości, w drugim zaś zaplanowano pracę warsztatową wokół przestrzeni, przedmiotów, fotografii i ludzi.
Praca z dziećmi i młodzieżą opiera się na lokalnych zasobach i źródłach, służy poznaniu regionu, dziedzictwa i kultury z perspektywy mieszkańców Gierałtowa. Zwieńczeniem projektu będzie film i książeczka współtworzone przez dzieci, których premiera odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego wspólnie z lokalną społecznością.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Młodzież szkolna wraz z opiekunami starała się spojrzeć na własną historię i lokalne dziedzictwo oczami mieszkańców Gierałtowa - służyły temu wywiady biograficzne z najstarszymi mieszkańcami Gierałtowa, spacery etnograficzne.
Wkrótce odbędzie się druga część działań, w ramach której młodzież zostanie zaproszona do współtworzenia filmu dokumentalnego o lokalnym, niematerialnym dziedzictwie. 

Źródło: SP w Gierałtowie

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

>>Więcej informacjii - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu<<

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ma nową sportową propozycję dla dzieci i młodzieży. Zaprasza najmłodszych piłkarzy roczników 2007-2012 na treningi z profesjonalnymi trenerami.

>>Dla najmłodszych piłkarzy - TV Łużyce<<