Zapraszamy serdecznie!

Seniorzy zd

Nowogrodziec w dniu10 października 2017 gościł uczestników polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych dla seniorów, zorganizowanych przez lubańskie Stowarzyszenie „Pogranicze” i Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. przy wparciu Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Od kwietnia 5-osobowa grupa seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu bierze udział w międzynarodowym, polsko-niemieckim projekcie zatytułowanym „SENIORZY W SIECI”. Jego uczestnikami są osoby w wieku 60+ z saksońskiej miejscowości Wittichenau oraz Lubania i Nowogrodźca. Podczas wspólnych szkoleń seniorzy z obu regionów poznają tajemnice robienia udanych zdjęć. Wiosną odbyły się dwa spotkania po stronie niemieckiej.

Pierwsze zajęcia po wakacjach zorganizowano w Nowogrodźcu. Program spotkania obejmował dalszą praktyczną pracę z aparatem fotograficznym. W siedzibie Domu Dziennego Pobytu uczestnicy, pod opieką zawodowego fotografa i wsparciu tłumacza, ćwiczyli sztukę robienia udanych portretów oraz zdjęć grupowych. Wszyscy zainteresowani mogli na moment wcielić się w rolę modeli bądź skryć się za aparatem w roli fotografa. Po obiedzie grupa wybrała się na fotograficzny spacer, połączony ze zwiedzaniem miasta.

W kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu czekała na seniorów niespodzianka, przygotowana przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu – minikoncert organowy w wykonaniu Pana Mariusza Urbana. Artysta z pasją przybliżył grupie także postać i twórczość Józefa Ignacego Schnabla, urodzonego w Nowogrodźcu wybitnego śląskiego kompozytora muzyki sakralnej. Seniorzy zakończyli spotkanie wspólnym śpiewem i tańcami, przy kawie i cieście. Goście z Lubania oraz Wittichenau otrzymali także materiały informacyjne i gadżety, ufundowane przez Burmistrza Nowogrodźca.

Po raz kolejny okazało się, że nawet niewielka znajomość języków obcych nie stanowi żadnej bariery komunikacyjnej. Życzliwość i otwartość na drugiego człowieka budują mosty nawet ponad barierami językowymi. Seniorzy wspólnie uczyli się i bawili.

Wyjątkowy dzień w Nowogrodźcu, z bogatym programem pełnym atrakcji, polsko-niemiecka grupa seniorów spędziła dzięki zaangażowaniu władz Nowogrodźca oraz kadry i podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Uczestnicy wyjechali z Nowogrodźca zachwyceni miastem, muzyką, ludźmi i kuchnią. Ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci i sercach.
Seniorzy z Wittichenau i Nowogrodźca spotkają się ponownie 24 października. Tym razem gospodarzem spotkania będzie Lubań.

Seniorzy w N cu
Źródło: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

22 października 2017 roku już po raz czwarty w Nowogrodźcu odbyła się impreza pod nazwą ZUMBA MARATON. Miejscem tego wyjątkowego wydarzenia była hala sportowa mieszcząca się przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Tego dnia ponad 70 osób aktywnie spędziło niedzielne popołudnie bawiąc się przez ponad trzy godziny w rytmach latino pod kierunkiem pięciu wspaniałych instruktorów.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

W minioną sobotę, 28 października, odbyły się Otwarte Szachowe Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec. Miejscem rozegrania zawodów była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 22 zawodników, których podzielono na trzy kategorie wiekowe: szkołę podstawową, gimnazjum oraz open. Zawody składały się z 7 partii po 10 minut dla zawodnika w każdej partii.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

Pilne prace konserwatorskie Kruzganki zd

Miasto Lomnice nad Popelką razem z miastem Nowogrodziec pod koniec 2016 roku i w 2017 roku przygotowały wspólny projekt transgraniczny „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie”. Aplikacja projektu zyskała uznanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Nysa (ERN) i została zatwierdzona, dzięki czemu projekt wszedł w fazę realizacji.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji mikroprojektu, wspartego 85% dotacją z funduszów z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Nysa, zostało zaplanowane na 1 lipca 2017 roku, natomiast jego zakończenie na 30 czerwca 2018 roku. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 86.860,63 EUR. Całkowity budżet projektu związanego z inwestycją miasta Lomnice nad Popelką opiewa na 58.570,83 EUR, natomiast miasta Nowogrodziec – 28.289,80 EUR. Wkład grantów unijnych dla obu miast kształtuje sie na poziomie 30.000,00 euro, co jest maksymalnym wsparciem dla osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału zasobów naturalnych i kulturowych. 

Głównym celem zatwierdzonego mikroprojektu jest stworzenie prawdziwego partnerstwa transgranicznego, które będzie stanowiło podstawę dalszego rozwoju i pogłębiania współpracy między dwoma miastami partnerskimi. Celem projektu jest ponadto zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w szczególności restauracja najcenniejszych zabytków w obu miastach. Pozwoli to na skuteczną promocję odrestaurowanych zabytków, a tym samym wspieranie rozwoju obszaru turystycznego. Kompleksowym celem projektu jest wzmocnienie lokalnego rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim, zwłaszcza przywrócenie atrakcji kulturalnych, dziedzictwa naszych wspólnych przodków, skuteczna i intensywna promocja w dziedzinie turystyki. Dodatkowym celem projektu jest efekt rewitalizacyjny placu Karlovskiego w Lomnicy i części muru obronnego klasztoru w Nowogrodźcu, co pozwoli na wspieranie lokalnych firm (zakwaterowanie, handel detaliczny, hotelarstwo, usługi pomocnicze). To pozytywnie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w obu miastach i okolicach ze względu na przyrost miejsc pobytu i zwiększone zainteresowanie tymi dwoma miejscami.

Partner wiodący projektu, miasto Lomnice nad Popelką, już w sierpniu 2017 roku zorganizował spotkanie koordynacyjne obu partnerów. Spotkanie, które odbyło się z udziałem przedstawicieli miast Nowogrodziec i Lomnice, przyniosło rezultaty w postaci ustalenia terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem części budowlanej. Uroczyste otwarcie inwestycyjnej częsci projektu planuje się na 21 listopada br. w Czechach. Po stropnie polskiej, otwarcie to nastapi na początku 2018 roku. 

Zakończenie projektu planowane jest na maj 2018 roku.

Wspólna podróż w czasie zdjęcia

znaczki Wspólna podróż w czasie