Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w dniu 8 września 2017 roku podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu oraz zagospodarowaniu terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, jest konsorcjum firm: Axyo.pl sp. z o.o. oraz Filigran Sp. z o.o.

Nawierzchnia placów, drogi dojazdowej oraz chodników przy budynku OSP wykonana jest z betonu wylewanego na mokro (z dylatacjami), ograniczonego częściowo krawężnikami, również wylewanymi na mokro. Ich stan jest niezadawalający z uwagi na przemieszczenia pionowe nawierzchni w okresie zimowym, spowodowane przez niestabilne podłoże. Istniejące krawężniki są częściowo pozapadane i posiadają liczne ubytki dlatego wymagają wymiany na nowe. Kanalizacja deszczowa również wymaga remontu, aby zapewnić odwodnienie wszystkich terenów utwardzonych. W ramach przebudowy wykonany zostanie remont placu manewrowego przy OSP, drogi dojazdowej do garaży tylnych OSP, parkingu znajdującego się z tyłu budynku OSP, chodnika prowadzącego do wejścia głównego OSP na nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonany zostanie również remont systemu odwodnienia placu manewrowego, placu parkingowego i drogi wewnętrznej za pomocą ścieku z kostki granitowej o szerokości 50 cm, jak również regulacja wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenu przy GCKiS w Nowogrodźcu jest konieczne z uwagi na fakt, iż obecnie tereny położone na zapleczu budynku stanowią teren zdewastowany, porośnięty krzakami. Część terenu porośnięta jest trawą, na pozostałej części znajdują się resztki materiałów budowlanych. Teren wygląda nieestetycznie, niemożliwe jest korzystanie z niego. W zakres objętych umową robót wchodzą: uprzątnięcie placu na zapleczu budynku poprzez wycinkę krzewów oraz uporządkowanie terenu, rozbiórka istniejącego chodnika do pomieszczeń na zapleczu budynku, wykonanie ograniczeń dla placu poprzez wykonanie oporników w formie krawężników drogowych, wykonanie ograniczeń bezpośrednio od strony działek sąsiednich w formie obrzeży trawnikowych, wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej, przebudowa chodnika prowadzącego do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku - chodnik z kostki betonowej, wykonanie terenów zielonych, w tym umocnienie skarpy od strony budynku do placu, wykonanie systemu częściowo odbierającego wody opadowe i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Wartość podpisanej umowy opiewa na łączną kwotę 428 700,23 zł brutto.

24 września 2017 roku w Milikowie odbyła się XXII edycja Święta Chleba.

W GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu zrealizowano zadanie pn. „Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu”. W dniu 5 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na dotację celową na łączną kwotę 37.200,00 zł. Wszystkie środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe do Czytelni Internetowej, serwer, zasilacz do serwera, oprogramowanie oraz czytniki kodów kreskowych. Biblioteka wykupiła również dostęp do systemu bibliotecznego MAK+. Nowy system pozwala zinformatyzować wszystkie procesy biblioteczne począwszy od zakupu zbiorów przez ich opracowanie, udostępnianie, ubytkowanie, kończąc na zestawieniach i wszelkich statystykach.
Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych. Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu.

Zakup sprzętu komputerowego przyczynił się do unowocześnienia pracy Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu.

Źródło: GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu

Milików w gminie Nowogrodziec po raz 22. zaprasza na Święto Chleba, podczas którego będzie można podziwiać i spróbować bogactwa wypieków chlebowych – to dla ciała, a dla ducha –  moc muzyki ludowej.

>>TV Łużyce - XXII Święto Chleba<<

Dnia 24 września 2017 roku w Milikowie  odbędzie się XXII edycja Święta Chleba.