Remont starego budynku kościoła w Nowogrodźcu, które to miejsce ma stać się Centrum Kultury i Sztuki „Muza”, nabiera rozpędu.

Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie  realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok.

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. delegacja gminy Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca – Robert Relich, Przewodnicząca Rady  Miejskiej – Antonina Szelechowicz, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Kazimierz Czerniak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Stanisław Łaniocha odwiedziła gminę Gorzyce (woj. podkarpackie).

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu działa już 20 lat.  

Miał być deficyt, a jest nadwyżka.