Narodowe Czytanie „Wesela”

Już w najbliższą sobotę odbędą się dożynki gminne - święto plonów wieńczące całroczna pracę każdego rolnika.

410 Hydro Tech Meliobud kanalizacja zdjęcie 410

W  Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w dniu 29 sierpnia 2017 r. podpisana została już druga umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przyłączami” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

hydro tech logo na www

 

Informujemy o przystąpieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna, Nowa Wieś, Godzieszów, Zebrzydowa (Wieś) w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zdjęcie Dubrava www

Mieszkańcy Wykrot powrócili z wyjazdu do Bośni, gdzie w miejscowości Stara Dubrava, na polskim cmentarzu umieszczony został krzyż wraz z pamiątkową tablicą o treści:„Ludzie żyją tak długo jak inni pielęgnują pamięć o nich” - Polskim osadnikom, mieszkańcom Dubravy w latach 1900-1945. Potomkowie z Wykrot.”