Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

>>Więcej informacjii - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu<<

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ma nową sportową propozycję dla dzieci i młodzieży. Zaprasza najmłodszych piłkarzy roczników 2007-2012 na treningi z profesjonalnymi trenerami.

>>Dla najmłodszych piłkarzy - TV Łużyce<<

"Jeśli chcesz cieszyć się długim życiem, nie rozleniwiaj się po przejściu na emeryturę. Dołącz do grona innych seniorów, rozpocznij naukę na uniwersytecie trzeciego wieku, szkol się, zaangażuj się w wolontariat" – radzi dr Niklas Steffens z University of Queensland.

Tak właśnie czyni Pan Józef Jaworski, Mieszkaniec Nowogrodźca. Uczy się, szkoli się, pracuje, prowadzi aktywne życie towarzyskie - jest podopiecznym Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu.

Pan Józef Jaworski postanowił w wieku 75. lat zdobyć prawo jazdy! Pierwszym napotkanym problemem był brak umiejętności w zakresie obsługi komputera. Tym problemem Pan Józef podzielił się z Opiekunem Domu Dziennego Pobytu Panem Krzysztofem Kawałko, który osobiście podjął się przeprowadzić szkolenie dla Pana Józefa. Po otrzymaniu niezbędnej wiedzy komputerowej oraz doświadczenia Panowie rozpoczęli naukę testów na prawo jazdy. Wszyscy wiemy, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem. Przed reformą egzaminu na prawo jazdy liczba pytań wynosiła 500, teraz jest ich znacznie więcej. Obecna baza pytań liczy kilka tysięcy. To może odstraszyć, ale nie Pana Jaworskiego - kilka miesięcy nauki i ...

Z żartobliwych relacji Pana Józefa wiemy, że przyjście dostojnego Seniora na salę egzaminacyjną wywołało ogromne zdziwienie: "Może elektryk coś naprawiać będzie?" Pan Józef znalazł się w otoczeniu młodych panów, którzy patrzyli na niego z wielkim niedowierzaniem.

Tego dnia,19 lipca 2017 roku, Pan Józef Jaworski, jako jedyny (szkoda młodych panów!), zdał egzamin teoretyczny. Po teorii przyszła pora na egzamin z jazdy. Po wykupieniu kilku godzin jazdy Pan Józef w dniu 03 sierpnia 2017 roku zdał jazdę za pierwszym razem!

Przykład Pana Józefa Jaworskiego pokazuje, że w każdym wieku można osiągać wyznaczone sobie cele.

Gorąco gratulujemy determinacji i tak wspaniałego sukcesu - świetnych wyników w nauce i zdobycia upragnionego prawa jazdy! 

prawo jazdy Józef Jaworski zdjęcia