W Nowogrodźcu powstanie skatepark.

>>Relacja TV Łużyce pt. Będą mieli skatepark<<

zdjęcie droga Parzyce Kierżno na www

W dniu 4 września br. w obecności Pani Genowefy Chmielowiec Sołtysa wsi Kierżno, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w imieniu Gminy Nowogrodziec, podpisał porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Bolesławieckim, postanawiając o utworzeniu partnerstwa, którego celem jest wspólne działanie na rzecz realizacji zadania ”Remont drogi powiatowej nr 2281D relacji Parzyce-Kierżno”.

zdjęcie przedszkole www 410

Dzieci z przedszkola w Nowogrodźcu rozpoczęły nowy rok szkolny w nowym miejscu. Z budynku przy ul. Kolejowej przeniesione zostały trzy oddziały 5 i 6 – latków do klas w Szkole Podstawowej, dodatkowo utworzony został nowy oddział.

dozynki zdjęcie na www

W sobotę, 2 września w Gościszowie Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec obchodzili Dożynki Gminne – czas wdzięczności za zbiory, podziękowań za ciężką pracę rolników, ale również  czas odpoczynku i dobrej zabawy.