W dniach 14-15 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu odbyło się szkolenie stanowiskowe z zakresu tematycznego: gospodarka przestrzenna i ortofotomapa w ramach realizacji projektu dotyczącego systemu informacji przestrzennej, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

System wdrażany jest w ramach projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego".

 

Realizacja systemu umożliwi rozwiązania dostępne poprzez przeglądarkę internetową zarówno z poziomu urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania dziedzinowego usprawniającego obsługę interesantów wewnątrz Urzędu.

 

Szkolenie to jest pierwszym z całej serii szkoleń prowadzonych przez Wykonawcę Systemu Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych - firmę GIAP. W projekcie biorą udział: Gmina Nowogrodziec, Gmina Bolesławiec, Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Zagrodno i Gmina Warta Bolesławiecka. Szkolenia będą realizowane cyklicznie w ramach wdrażanego projektu i odbywać się będą do końca 2018 roku.

Rozpoczyna się projektowanie kanalizacji sanitarnej w Wykrotach w gminie Nowogrodziec.

Gmina Nowogrodziec została partnerem projektu „675-lecie Großdubrau oraz 20-lecie partnerstwa z Gminą Nowogrodziec”.

Serdecznie zapraszamy na 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW I ORLIKÓW

O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODŹCA