Gmina Nowogrodziec została partnerem projektu „675-lecie Großdubrau oraz 20-lecie partnerstwa z Gminą Nowogrodziec”.

Serdecznie zapraszamy na 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW I ORLIKÓW

O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zd

W dniu 13 lutego 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje za naszym posrednictwem o nowych zasadach składania wniosków o płatności.

Dotyczą one już płatności na 2018 rok.

Prosimy uprzejmie zapoznać się z informacjami w tej sprawie:

Informacja ARIMR o wnioskach elektronicznych tutaj - w wersji pdf

Informacja o płatnościach 2018 tutaj - w wersji pdf

Konkurs Tradycji miał miejsce 27 stycznia 2018 roku w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy Konkursu Tradycji przedstawili bogactwo i różnorodność form zwyczajów i obrzędów okresu Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs stanowi zwyczajowe zakończenie okresu kolędowania i przedstawia stan zachowania tradycji w wioskach, z których przyjeżdżają uczestnicy. Jest to jedna z nielicznych okazji, by zapoznać się z różnorodnością tradycji obecnych w dolnośląskich osadach.
Zgodnie z regulaminem Przeglądu wyłoniono laureatów nagród.

Nagroda główna „Złoty Smak”:
- potrawa wigilijna - dla Pani Urszuli Anioł

Prezentacje sceniczne:
- nagroda główna - dla zespołu „Herody”
- I nagroda - dla zespołu „Gościszowianki” z Kapelą
- wyróżnienie - dla zespołu „Mali Gościszowianie”
- nagroda indywidualna - dla Wojciecha Omiatacz za wygłoszenie tradycyjnej oracji

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

>>Relacja fotograficzna - GCKiS w Nowogrodźcu<<

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu