Prawie pół miliona złotych dotacji otrzymał samorząd Nowogrodźca na budowę nowych mieszkań socjalnych.

Budowa rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.

Mieszkańcy z terenu gminy Nowogrodziec mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko dzięki podpisanej współpracy z wielospecjalistycznym szpitalem w Zgorzelcu, który realizuje profilaktyczne programy przesiewowe.

Staraniem Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Roberta Adaszewskiego, którzy dążą konsekwentnie ku poprawie jakości usług medycznych, ich doskonaleniu i dopasowaniu do potrzeb Mieszkańców, SP ZOZ w Nowogrodźcu podpisał umowę współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Zgorzelcu w zakresie realizacji profilaktycznych badań przesiewowych:

Remont starego budynku kościoła w Nowogrodźcu, które to miejsce ma stać się Centrum Kultury i Sztuki „Muza”, nabiera rozpędu.

Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie  realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok.