Mieszkańcy z terenu gminy Nowogrodziec mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko dzięki podpisanej współpracy z wielospecjalistycznym szpitalem w Zgorzelcu, który realizuje profilaktyczne programy przesiewowe.

Staraniem Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Roberta Adaszewskiego, którzy dążą konsekwentnie ku poprawie jakości usług medycznych, ich doskonaleniu i dopasowaniu do potrzeb Mieszkańców, SP ZOZ w Nowogrodźcu podpisał umowę współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Zgorzelcu w zakresie realizacji profilaktycznych badań przesiewowych:

Remont starego budynku kościoła w Nowogrodźcu, które to miejsce ma stać się Centrum Kultury i Sztuki „Muza”, nabiera rozpędu.

Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie  realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok.

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. delegacja gminy Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca – Robert Relich, Przewodnicząca Rady  Miejskiej – Antonina Szelechowicz, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Kazimierz Czerniak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Stanisław Łaniocha odwiedziła gminę Gorzyce (woj. podkarpackie).