W dniu 20 kwietnia 2018 roku w GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Nowogrodziec.

Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie oraz prezentacja umiejętności dzieci.

>>Gminny Konkurs Recytatorski Klas I-III w Nowogrodźcu<<

Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje informację Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Prognozuje się od godz. 14:30 dnia 23.04.2018r. do godz. 20:00 dnia 23.04.2018r. wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 90%

Obszar województwo dolnośląskie

Źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

W Nowogrodźcu wzorem lat ubiegłych rozpoczęto realizację projektu - prace społecznie użyteczne.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości Rolników z terenu gminy Nowogrodziec komunikaty sygnalizacyjne o zagrożeniu upraw przenicy ozimej przez Łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz Mączniaka prawdziwego zbóż i traw. / Źrodło: Delegatura WIORiN Lwówek Śląski

>>Łamliwość źdźbła zbóż i traw<<
>>Mączniak prawdziwy zbóż i traw<<