Uwaga!
Dnia 10.04.2020 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Nowogrodźcu będzie nieczynny.
W sprawach pilnych dotyczących wydania aktu zgonu prosimy o kontakt pod nr. telefonu:
• od.  7.30 do 11.30 – nr tel. 600024964
• od. 11.30 do 16.30 – nr tel. 668355838

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych odbywać się będzie bez zmian, czyli w następujący sposób:
• elektroniczne (skan zgłoszeń) na adres: urzad@nowogrodziec.pl (oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą; oryginalne dokumenty nie muszą zatem zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, czyli do 10.04.2020 r.),
• bezpośrednio do urzędu (7.30 do 15.30) w sposób przewidziany w aktualnej sytuacji (aktualnie wnioski, pisma i inne dokumenty składane są w tut. Urzędzie w specjalnie wyznaczonym miejscu – jednak bez możliwości potwierdzenia złożenia dokumentu).

Telefon kontaktowy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków OKW: 75 7380660

zakaz wstępu do lasów

Urząd Miejski w Nowogrodźcu na prośbę Nadleśnictwa Bolesławiec

informuje Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec,

że ze względu na wystąpienie stanu epidemii

wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu

na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec 

od dnia 03 kwietnia do odwołania.

>>>Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 03.04.2020<<<

ZARZ 15 2020 Zakaz wstępu do Lasu

"Bądźmy razem w tym trudnym czasie!" - Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Co roku Burmistrz Nowogrodźca na zaproszenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu czyta przdszkolakom książki.

W czasie, kiedy dominuje komputer, Internet, urządzenia elektroniczne, na bok odstawia się książkę, a to przecież czytanie kształtuje logiczne myślenie młodego człowieka, poszerza jego wiedzę.

W tym roku Burmistrz Robert Relich również z ogromną przyjemnością przyjął zaproszenie przedszkolaków.

Z powodu epidemii koronawirusa zmieniają się formy komunikacji społecznej. Burmistrz czytał dzieciom książkę on-line. 

>>>Czytanie bajki - Burmistrz Nowogrodźca<<<

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

>>>Więcej informacji znajdą Państwo: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie<<<