Milenka z kuratoremzd

Dnia 28 kwietnia 2016 roku w Wojskowym Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbył się Koncert Galowy Piosenki i Pieśni Patriotycznej pn. „Barwy miłości do Ojczyzny”. Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem przeglądu był Dolnośląski Kurator Oświaty. Galę rozpoczęto wystąpieniami okolicznościowymi, następnie odbył się występ laureatów. Na koniec wręczono nagrody laureatom i ich opiekunom. Uczennica naszej szkoły Milena Konieczna odebrała dyplom i nagrodę z rąk kuratora pana Romana Kowalczyka. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie piosenki Jana Pietrzaka „ Żeby Polska była Polską.”
Opiekunem Milenki jest Pani Renata Dziuba.

Serdecznie gratulujemy Milence!