Drukuj
Odsłony: 3656

przegląd zd

W miejscowości Gościszów dnia 5 czerwca 2016 roku odbył się kolejny, już V Przegląd Piosenki Religijnej. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli z pięciu miejscowości gminy Nowogrodziec.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali wykonawcy z Gierałtowa, Gościszowa, Nowej Wsi, Nowogrodźca i Wykrot.
Komisja w składzie:
- Antonina Zakrzewska – przewodnicząca
- Eliza Szwed – członek jury
- Andrzej Kaczmarek - członek jury
po przesłuchaniu 10 zespołów i 4 solistów postanowiła wyróżnić następujących wykonawców:

I. Kategoria kl.0

LAUREAT - zespół z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – (opiekun Małgorzata Basiura)

II. Kategoria kl. I-III

LAUREAT - solista: Milena Konieczna ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (opiekun Renata Dziuba)

WYRÓŻNIENIE: solista Karol Blatkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Wykrotach

III. Kategoria kl. IV-VI

LAUREAT - Chór ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (opiekun Renata Dziuba)

WYRÓŻNIENIA – duet ze Szkoły Podstawowej w Wykrotach (opiekun Agnieszka Orawiec)
– Mali Gościszowianie ze Szkoły Podstawowej w Gościszowie (opiekun Małgorzata Potocka)
- Zespół NA LUZIE ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowie

IV. Kategoria: Gimnazjum i starsi

LAUREAT – Zespół wokalny z Gimnazjum w Nowogrodźcu
- Zespół wokalny ABSOLWENTKI z Wykrot

WYRÓŻNIENIE – solistka Pani Stanisława Wójcik

Kryterium decydującym o przyznaniu nagród był ogólny wyraz artystyczny, czyli
- intonacja - czystość śpiewu
- ciekawe opracowanie utworu i jego prezentacja
- stopień trudności
- dykcja
- dynamika, rytmiczność

Jednak głównym celem przyświecającym tej uroczystości było kultywowanie tradycji regionalnych i religijnych w przedszkolach, szkołach i innych środowiskach.

Przegląd zdjęcia

Źródło: SP w Gościszowie