Gala nagród zd

>>Relacje TV Łużyce pt. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych<<

W dniu 17 października 2016 roku w Auli Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyła się uroczystość związana z przyznaniem Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach oraz przeglądach artystycznych. Tradycyjnie, w tym dniu wręczono także nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec, zaproszeni nauczyciele oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, nagrodzeni uczniowie oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu pod czujnym okiem Pani Renaty Dziuba.

Dla pedagogów, którzy wyróżniali się w roku szkolnym 2015/2016 ciekawymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, inspirującymi pomysłami i olbrzymim zaangażowaniem w pracę z uczniami zostały przyznane Nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono w ten sposób 11 osób.

Do tradycji uroczystości należy uhonorowanie osób, których działania na rzecz edukacji były skrzętnie gromadzone i odnotowywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Nowogrodźcu. Szczegółowe informacje oraz osoby nagrodzone Medalami Komisji Edukacji Narodowej przedstawiła Pani Teresa Drąg – Prezes Związku. Wyróżnione zostały: Pani Elżbieta Szczerbień – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Pani Joanna Mierzwa – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej oraz Pani Małgorzata Jakubowska – nauczyciel Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.

Stypendia i Nagrody Burmistrza Nowogrodźca to indywidualne wyróżnienia dla dzieci i młodzieży, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy nauczania. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia swoich umiejętności, ożywiają pozytywną rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.

Przyznawane po raz dziewiąty wyróżnienia obrazowały jak duży potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się humaniści, umysły ścisłe, a także artyści. Uczniowie Ci dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości, pomocy nauczycieli i wsparciu rodziców są w stanie spełniać swoje marzenia.
Przyznano Stypendia Burmistrza Nowogrodźca dla 14 uczniów. W tym roku, po raz drugi, zostały przyznane zarówno stypendia naukowe – było to 12 stypendiów, jak i artystyczne – były to 2 stypendia. Także po raz drugi w tym roku zostały przyznane nagrody dla zespołów i drużyn. Nagrody indywidualne Burmistrza Nowogrodźca zostały przyznane 9 uczniom.

W imieniu wszystkich dzieci zostały skierowane gorące podziękowania dla rodziców, a Przewodniczącym Rad Rodziców placówek oświatowych zostały wręczone róże, jako symbol wdzięczności za codzienny trud wychowywania.

Uzyskanie przez uczniów tak wspaniałych rezultatów nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli oraz wsparcia dyrektorów jednostek oświatowych. Na ich ręce zostały złożone listy gratulacyjne oraz kwiaty, które były formą podziękowania za codzienną pracę całego grona pedagogicznego.

>>Fotorelacje z Gali Wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza Nowogrodźca <<