W Warszawie zd

W dniu 8 grudnia 2016 r. Pani Wiesława Traczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wykrotach, zorganizowała wycieczkę dla uczniów kl.6 oraz członków koła laboratoryjno-eksperymentalnego na Politechnikę Wrocławską,Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wraz z nauczycielami: M.Klisiewicz i R.Bafeltowską.Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na zajęcia ze studentami oraz pracownikami naukowymi Politechniki przez członków koła naukowego ,,Revimining”,którego wiceprezesem jest absolwentka naszej szkoły-Aleksandra Piechota (studentka studiów inżynierskich na kierunku Górnictwo i Geologia na Politechnice Wrocławskiej). Celem spotkania było przedstawienie uczniom historii górnictwa,specyfiki zawodu górnika,zwyczajów Gwarków oraz zapoznanie z tematyką skał i minerałów na Ziemi.Studenci przygotowali dla naszych uczniów oprócz wykładów wiele innych atrakcji m.in.prezentacje projektu,wspólne zdjęcia itd.Poza tym pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej poprowadzili dla nich pokazowe doświadczenia w laboratoriach prezentujące górnictwo z praktycznej strony.Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wizyty,a studentów wręcz ,,zasypali” pytaniami. Poza tym złożyliśmy wszystkim życzenia z okazji Święta Górników-Barbórki,które było kilka dni wcześniej.Nasi uczniowie postanowili więcej się uczyć,aby tak jak ich starsza koleżanka mogli w przyszłości podjąć studia na tej wspaniałej uczelni.

W Warsz

Źródło: SP w Wykrotach