Nowa Wieś zd

12 listopada 2014 roku w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości.

Szkoła co roku organizuje huczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podobnie jak w roku poprzednim, frekwencja dopisała. Obchody zgromadziły wielu uczestników. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Sołtysi gminy Nowogrodziec oraz ksiądz Wilhelm Ogaza - proboszcz parafii w Zebrzydowej.

Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi to szkoła, w której uczą się dzieci z kilku wsi gminy Nowogrodziec. Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Kaczmarek opowiedział o historii szkoły, o sukcesach i oczekiwaniach. Wychowanie patriotyczne, obywatelskie, moralne i kulturalne jest priorytetem pracowników Zespołu Szkół w Nowej Wsi.

Program artystyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „Wiatru granie..." przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi wraz z uczniami ze Szkół Podstawowych w Czernej, Gościszowie, Gierałtowie, Wykrotach oraz z Gimnazjów w Nowogrodźcu i Wykrotach.

Odczytano wzruszający „Apel Pamięci", który zakończyła salwa honorowa specjalnie zaproszonego na tę okazję 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.

W niezwykłej atmosferze wzruszenia i radości licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości w Nowej Wsi przeżywali to piękne święto.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie dziękuje Dyrektorowi, Pracownikom, Uczniom i Rodzicom Uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, kompanii honorowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, wszystkim uczestnikom wydarzenia za wspaniałą organizację Święta Niepodległości, za aktywną postawę obywatelską. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu, a przede wszystkim rodzina, szkoła i lokalna społeczność.

>>Relacje TV „Łużyce" Zespół Szkół w Nowej Wsi - Patriotyzm zobowiązuje<<

Nowa Wieś zdjęcia

A.Veer