Od 1990 gminą  zarządza Burmistrz.  W latach 1990-2002 Burmistrza  wybierała Rada Gminy ze swojego grona. Od roku 2002 Burmistrz jest wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych.

 poprzedni burmistrzowie.2345

 

 Do roku 1990 gminą zarządzał Naczelnik, który zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powoływany był przez Wojewodę. Ostatnim Naczelnikiem Gminy Nowogrodziec był Rajmund Wróblewski (powołany z dniem 16 stycznia 1976 roku)

 rajmundwroblewski