Do roku 1990 gminą zarządzał Naczelnik, który zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powoływany był przez Wojewodę. Ostatnim Naczelnikiem Gminy Nowogrodziec był Rajmund Wróblewski  (powołany z dniem 16 stycznia 1976 roku)

Wróblewski1 jpg

 

Od 1990 gminą  zarządza Burmistrz.  W latach 1990-2002 Burmistrza  wybierała Rada Gminy ze swojego grona. Od roku 2002 Burmistrz jest wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych.

 poprzedni burmistrzowie.2345

 

 

 

Burmistrzowie po roku 1990

(po reformie administracyjnej tworzącej samorządy w Polsce)

 

 

 

 

 

Stanisław Kowalik

Kadencja

1990-1994

Powołany przez Radę Miasta i Gminy  Nowogrodziec

Uchwałą Nr…… z dnia……..

 

 

 

Edward Szczerbień

Kadencja

1994-1998

 

Powołany przez Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec

Uchwałą Nr…… z dnia……..

Kadencja

1998-2002

 

Powołany przez Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec

Uchwałą Nr…… z dnia……..

Kadencja

2002-2006

Wybrany w wyborach powszechnych

dnia………

 

 

 

Robert Marek Relich

Kadencja

2006-2010

Wybrany w wyborach powszechnych

dnia……….

Kadencja

20010-2014

Wybrany w wyborach powszechnych

dnia……….

 

Do roku 1990 gminą zarządzał Naczelnik . Ostatnim Naczelnikiem Gminy był Rajmund Wróblewski. Od 1990 gminą  zarządza Burmistrz . Do roku 1990 Naczelnik był wybierany przez Gminną Radę Narodową. W latach 1990-2002 Burmistrza  wybierała Rada Gminy ze swojego grona. Od roku 2002 Burmistrz jest wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych.