Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka uzależnień

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu:

ul. Cicha 4 (budynek po byłej portierni)

59 – 730 Nowogrodziec

Tel. 797 320 361

PUNKT KONSULTACYJNY

- bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób
i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00

w piątki w godz. 15:00 – 16:00

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

* pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin

we wtorki w godz. 13:00-18:00
w środy w godz. 8:00-16:00
w czwartki w godz. 14:30-17:30

KLUB ABSTYNENTA „CZUJNOŚĆ”

w poniedziałki w godz. 16:00-20:00

w piątki w godz. 16:00-19:00

Mityng grupy AA „Uwierzyliśmy” – w piątki w godz. 19:00-20:30

 Zespół Interdyscyplinarny (https://mgopsnowogrodziec.pl/zespol-inerdyscyplinarny.html)

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 75 73 16 379, ul. A. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec (siedziba MGOPS)