Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady komunalne

Regulamin funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowogrodźcu

Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wzór deklaracji wraz z załącznikami:

Informacje do publicznej wiadomości Burmistrza: