Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe

Mapa Gminy Nowogrodziec

  • Herb - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r.

Herb Nowogrodźca

HERB

W środku białej tarczy herbowej wysmukła wieża z blankami i bramą, kryta spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem. Po prawej stronie zawieszona na haku tarcza z głową barana, zaś po lewej hełm przykryty tkaniną, na której wsparta jest głowa barana.

  • Chorągiew miejska - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. 

Chorągiew Nowogrodźca

CHORĄGIEW MIEJSKA

Biała z czerwonym poziomym pasem szerokości 1/4 całości, znajdującym się na wysokości 1/4 chorągwi licząc od góry.

O kolorach chorągwi decydują barwy umieszczone na herbie. Zgodnie z zasadami heraldyki barwa tarczy herbu nadaje kolor dolnej strefie chorągwi, natomiast barwa godła górnej strefie. Dawny herb Rechenbergów, a później miasta jest koloru srebrnego (białego) – (kozioł) i czerwonego - (tarcza herbowa).

  • Łańcuch Przewodniczącego Rady - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r.

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

ŁAŃCUCH PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

Na ozdobnym łańcuchu okrągły ozdobny medal z herbem Nowogrodźca i napisem w otoku:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

  • Łańcuch Burmistrza - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r.

Łańcuch Burmistrza Nowogrodźca

ŁAŃCUCH BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

Na ozdobnym łańcuchu okrągły ozdobny medal z herbem Nowogrodźca i napisem w otoku:

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

  • Hejnał Nowogrodźca

MP3Hejnał Nowogrodźca (705,30KB)