Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Logo Spółki Hydro-Tech

Nazwa i adres spółki:
„Hydro-Tech" Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3a
59-730 Nowogrodziec

Obszar działania spółki: terytorium RP i poza jej granicami

Czas trwania działalności spółki: nieograniczony


Organy spółki:
Walne Zgromadzenie – jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodziec;
Rada Nadzorcza – skład trzyosobowy;
Zarząd Spółki – jednoosobowy:
Prezes Zarządu – Jacek Ruchała

 

Logo Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Nazwa i adres spółki:
„Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości"
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
58-400 Kamienna Góra