Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec (współrzędne GPS: 51°11'49.2"N 15°23'52.9"E )

tel. 75 738 06 60

fax 75 731 64 16 

Adres skrytki ePUAP: /nowogrodziec/skrytka


Stanowisko

Nr telefonu

Kancelaria Burmistrza

75 738 0671

Zastępca Burmistrza

75 738 0677

Sekretarz

75 738 0698

Skarbnik

75 738 0663

Punkt Obsługi Interesanta

75 738 0660 lub 75 738 0679

Punkt Obsługi Inwestora

75 738 0677 lub  75 738 0695

Zamówienia publiczne

75 738 0678

Straż Miejska

75 731 6419 lub 601 983 351

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału

75 738 0664

Podatki i opłaty lokalne

75 738 0686 lub 75 738 0684 

Księgowość budżetowa

75 738 0674

Windykacja należności

75 738 0682

Podatek Vat, podatek akcyzowy

75 738 0688

Gospodarka odpadami komunalnymi

75 738 0682

Płace

75 738 0688

Wydział Administracyjno Prawny

Naczelnik wydziału

75 738 0669

Kadry

75 738 0696

Obsługa Rady Miejskiej

75 738 0681

Sprawy gospodarcze i archiwum

75 738 0681

Współpraca między samorządami i Rada Młodzieżowa

75 738 0676

Wydział Teleinformatyki i Bezpieczeństwa

Naczelnik Wydziału

75 7380680

 Informatycy

75 7380680

Wydział Inwestycji

Naczelnik wydziału 

75 738 0666

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

75 738 0667

Inwestycje gminne, drogi

75 738 0668

Środki unijne

75 738 0699

Wydział Komunalny

Naczelnik Wydziału

75 738 0697

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

75 738 0662

Gospodarka nieruchomościami: zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, nadawanie nr budynkom, nabywanie nieruchomości

75 738 0694

Gospodarka nieruchomościami: dzierżawa i sprzedaż nieruchomości gminnych 

75 738 0694

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi

75 738 0690

gospodarka odpadami komunalnymi

75 738 0662

Wydział Spraw Społecznych

Dowody osobiste, 

75 738 0675 

Ewidencja ludności, zameldowania

75 738 0673

Ewidencja działalności gospodarczej

75 738 0673    

OC, BHP, Ochotnicze Straże Pożarne  

75 738 0689  

Profilaktyka i współpraca z organizacjami pozarządowymi

75 738 0689

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

75 738 0665

 


konto bankowe: SANTANDER O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111

OPŁATY SKARBOWE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE URZĘDU (POK. NR 22) LUB NA PODANE WYŻEJ KONTO BANKOWE

OPŁATY MOŻNA TAKŻE REALIZOWAĆ KARTĄ PŁATNICZĄ! 

 NIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:  612  10 37 376, 

 REGON Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:  000529858

 NIP Gminy Nowogrodziec:  612 16 36 266,

 REGON Gminy Nowogrodziec:  230821581


Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

 

poniedziałek    730   - 1530

wtorek              730   - 1700

środa                730   - 1530

czwartek           730  - 1530

piątek                730  - 1400