Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne adresy

                                                                Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax 75 731 6316
tel. 75 731 6199

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach    
Wykroty, ul. Pocztowa 10 
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 0251

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej
Zebrzydowa nr 130
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 336 3385
 

                                                                    Porządek publiczny

Komisariat Policji
ul. Szkolna 2
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 6295
 

Straż Miejska
ul. Lubańska 20
59-730 Nowogrodziec
Tel. 75 731 6419, kom. 601 983 351

 

 

                                                                              Banki

BANK ZACHODNI WBK S.A.
1 Oddział w Nowogrodźcu
ul. Kościelna 17
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 738 07 40

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
Filia  w Nowogrodźcu
ul. Lubańska 51
59-730 Nowogrodziec
Tel. 75 7316103

 

PKO BP S.A. Agencja  
ul. Kościelna 18
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 640 43 08 

 

 

                                                             Spółdzielnie mieszkaniowe

"Inco" Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bolesławiecka 18 a
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 22

    

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „750-lecia”
ul. Asnyka 46
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 62 64
 

                                                                           Urzędy pocztowe

 

"Poczta Polska" Urząd Pocztowy
ul. Kolejowa 11
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 62 42

 

 

                                                            

 

 

                                                 

                                                      Inne podmioty

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Lubańska 42 a
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 98

www.gckis.nowogrodziec.pl

    

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. A. Asnyka 53
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 79

www.mgops.nowogrodziec.pl

 Hydro - Tech Sp. z o. o.
ul. Młyńska 3 a  
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 734 96 00


www.hydrotech.info.pl

 

 

 

Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu
ul.  A. Asnyka 53/1
59-730 Nowogrodziec
dyrektor 75 731 7118
księgowość 75 731 7225


Strony warte polecenia

1. Instytucje i urzędy  

 Sejm RP         www.sejm.gov.pl
 Senat RP          www.senat.gov.pl
 Prezydent RP   www.prezydent.pl
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki       www.duw.pl
Urzad Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   www.gddkia.gov.pl/
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     www.arimr.gov.pl
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa http://www.kowr.gov.pl/
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego www.dodr.pl
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei    www.dsdik.wroc.pl
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu       

www.powiatboleslawiecki.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu www.pup.boleslawiec.ibip.pl/public
Związek Gmin Kwisa  

www.kwisa.pl

Euroregion Nysa  www.euroregion-nysa.pl/

    

2. Serwisy lokalne

 Szkoła Podstawowa  w Nowej Wsi         http://www.zsnowawies.eu/
 Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

 www.spnowogrodziec.pl

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie http://www.spgieraltow.pl/
Szkola Podstawowa w Gościszowie http://szkolagosciszow.edupage.org/
Szkoła Podstawowa w Wykrotach http://spwykroty.pl/
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu strona internetowa
Chrobry Nowogrodziec http://chrobry1948.futbolowo.pl/
Klub Sportowy Granit Gierałtów http://granit-gieraltow.futbolowo.pl/index.php
                                          

3.Inne

 Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna               
Małej Przedsiębiorczości   
 www.ssemp.pl
 Oficjalna strona schroniska w Przylasku    www.przylasek.eschronisko.pl/