Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet obywatelski

Uchwałą nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 roku został przyjęty „Regulamin budżetu obywatelskiego na rok 2020 w Gminie i Mieście Nowogrodziec”.

Od 20 kwietnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. mieszkańcy mogą składać swoje projekty. Projekt należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zadania (formularz dostępny poniżej w załączniku Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020 w Gminie
i Mieście Nowogrodziec).

Wniosek musi być poparty przynajmniej przez 15 mieszkańców Gminy, którzy ukończyli
16 rok życia. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy LISTĘ POPARCIA PROJEKTU (załącznik nr 2 Regulaminu).