Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz szkół średnich, policealnych

Lp.

Szkoła

Poziom

Dane kontaktowe

Profil kształcenia

Liczba uczniów

1

V PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU

ul. Bankowa 10
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

brak specyfiki

20

2

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W BOLESŁAWCU

ul. Dolne Młyny 60
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757345313

brak specyfiki

378

3

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BOLESŁAWCU

ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 11
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757323193

brak specyfiki

540

 

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OXPRESS

ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 22
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757325055

brak specyfiki

43

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757327960

brak specyfiki

121

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PRYWATNYM ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. Zgorzelecka 18
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

507112806

brak specyfiki

39

 

III PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOLESŁAWCU

ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 22
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757325055

brak specyfiki

34

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BOLESŁAWCU

ul. Komuny Paryskiej 6
59-700 Bolesławiec

Liceum ogólnokształcące

757324009

brak specyfiki

0

 

INSTYTUT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ul. Gdańska 53 lok. 1
59-700 Bolesławiec

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

698-213-229

 

 

brak specyfiki

Brak danych

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W BOLESŁAWCU

ul. Grunwaldzka 9
59-700 Bolesławiec

Szkoła muzyczna I stopnia

767324224

brak specyfiki

143

 

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE W BOLESŁAWCU

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Szkoła policealna

535940334

technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny

 

 

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W BOLESŁAWCU

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Szkoła policealna

535940334

technik ochrony fizycznej osób i mienia

0

 

TECHNIKUM NR 1 W BOLESŁAWCU

ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec

Technikum

757523001

 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 • technik górnictwa podziemnego

314

 

TECHNIKUM NR 5 W BOLESŁAWCU

ul. Zgorzelecka 18
59-700 Bolesławiec

Technikum

757322825

 • technik weterynarii
 • technik logistyk
 • technik fotografii i multimediów
 • fototechnik
 • technik handlowiec

 

394

 

TECHNIKUM NR 3 W BOLESŁAWCU

ul. Komuny Paryskiej 6
59-700 Bolesławiec

Technikum

757324009

 • technik ekonomista
 • technik obsługi turystycznej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik ceramik
 • technik organizacji reklamy 
 • technik spedytor
 • technik reklamy

 

446

 

TECHNIKUM NR 4 W BOLESŁAWCU

ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 2
59-700 Bolesławiec

Technikum

756494560

 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik elektryk
 • technik teleinformatyk

 

578

 

TECHNIKUM NR 2 W BOLESŁAWCU

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

Technikum

757328378

 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik leśnik

197

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W BOLESŁAWCU

ul. Komuny Paryskiej 6
59-700 Bolesławiec

Zespół szkół i placówek oświatowych

757324009

brak specyfiki

Brak informacji

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

Zespół szkół i placówek oświatowych

757328378

brak specyfiki

Brak informacji

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. L. WARYŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec

Zespół szkół i placówek oświatowych

757323001

brak specyfiki

Brak informacji

Dane za okres*:

30.09.2019

Źródło: dane System Informacji Oświatowej, https://rspo.men.gov.pl/ oraz wywiad JST w zakresie kierunków/ profilu kształcenia