Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego - wybory

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządził wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wybory odbędą się zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku. Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego został powołany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr L/1016/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022r.,poz. 5250.).

Aktualnie trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, które odbędą się w dniach od 5 do 26 czerwca 2023 roku. Termin zgłaszania kandydatów w wyborach upływa 30 kwietnia 2023 roku. Udział  w wyborach umożliwi młodzieży realny wpływ na decyzje dotyczące życia regionu w istotnych  dla nich sprawach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego