Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zakończenie przyjmowania wniosków w naborze prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Burmistrz Nowogrodźca informuje, iż w zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Nowogrodziec do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  trwającym od dnia 19 stycznia 2023 r.  godz. 7:30  do dnia 17 lutego 2023 r. godz. 10:30 złożono 16 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 4 089 170 złotych.