Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów w sołectwach

RAPORT

z wyborów Sołtysów, Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich przeprowadzonych

w dniu 19 lutego 2023 r. w sołectwach w Gminie i Mieście Nowogrodziec

 

            Wybory odbyły się w 13 sołectwach na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec.  Dokonano wyboru  Sołtysów, Zastępców Sołtysów i pozostałych członków Rad Sołeckich, co przedstawia poniższa tabela:

 

 

Sołectwo

Sołtys

Zastępca

Rada Sołecka

1.

Czerna

Józef Potyszka

Halina Bancer

Henryka Kędzia

Rafał Sobko

Anna Kaczor

Andrzej Gałka

Teresa Buryła

2.

Gierałtów

 

Mariola Orsa

Damian Kozioł

Marzena Cudna

Agnieszka Andruchów

Iwona Gajos

Szymon Zieliński

Dorota Gala

 

3.

Godzieszów

 

Józefa Szwed

Jan Radziński

Danuta Sobko

Olga Krajewska

4.

Gościszów

 

Ludwik Torba

Tadeusz Karasiewicz

Dorota Leszcz

Dariusz Wilk

Marek Laszczyński

Henryk Anioł

Adrian Stefan

5.

Kierżno

 

Agnieszka Janeczko

Ewelina Berlicka

Kamil Łach

Barbara Kukawska

Sebastian Miżdal

6.

Milików

 

Antonina Szelechowicz

Renata Wołoszyn

Anna Ludziak

Anna Faltyn

Dariusz Patreucha

7.

Nowa Wieś

 

Małgorzata Stec

Stanisława Tokicz

Ilona Farbis

Maria Turek

Henryk Okaj

Tadeusz Stec

Franciszek Herdzik

8.

Nowogrodziec

 

Radosław Szmit

Ryszard Lewiński

Elżbieta Gora

9.

Parzyce

 

Ewelina Szewczyk

Irena Dolecka

Martyna Marzec

Anna Kowalik

Dorota Drozdowska

Mariusz Prusinowski

Tomasz Stypczyc

 

10.

Wykroty

 

Daniel Okrzyński

Kamila Wojciechowska

Elżbieta Zybińska

Magdalena Żółtańska

Ryszard Rudko

Jakub Superson

Barbara Żołna

11.

Zabłocie

 

Sebastian Rutkowski

Jarosław Mieżejewski

Zbigniew Dul

Tomasz Martynowski

Anna Dul

12.

Zagajnik

 

Katarzyna Karyszyn

Anna

Zasańska-Sawicka

Sebastian Nitarski

 

13.

Zebrzydowa

 

Czesława Janiec

Dul Wioletta

Sławomir Kurek

Anna Kurek

Barbara Różnicka-Kurek

Maciej Przybylski

Irena Ojewska

Dariusz Zdunek