Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZGIUK w Lubaniu zakończył II etap inwestycji

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu to nowoczesny zakład, który realizuje zadania w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, zagospodarowując odpady komunalne z czternastu gmin objętych Porozumieniem Międzygminnym.

W dniu 03.03.2023r. Burmistrz Nowogrodźca uczestniczył w  uroczystym  otwarciu inwestycji pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania  odpadów – etap II”.

Odpady komunalne z naszej gminy przetwarzane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu. Współpraca w ramach porozumienia samorządów przyczynia się do efektywnego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, bardzo dobrych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej oraz, co najistotniejsze, dbałości o środowisko naturalne.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: "Inwestujemy, w trosce o nasze zdrowie i jakość życia, chcemy stale poprawiać warunki życia dla przyszłych pokoleń."    

Brak opisu obrazka