Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi nagrodzeni

Sołtys pełni rolę gospodarza sołectwa, reprezentuje interesy mieszkańców, jest pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami wsi a gminą.  Wprawdzie dzień sołtysa przypada 11 marca, jednak  to w dniu wczorajszym sołtysi z naszej gminy obchodzili swoje święto.

W obecności Pana Rafała Ślusarza – Senatora RP oraz Pana Szymona Pogody – Posła na Sejm RP, Burmistrz Robert Relich podziękował sołtysom za ogromne zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności, za trud i  przedsiębiorczość,  życząc wielu sukcesów, realizacji marzeń i planów dla dobra swoich małych Ojczyzn.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do odznaczenia osób szczególnie wyróżniających się w naszej lokalnej społeczności w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Pan Poseł Szymon Pogoda, w imieniu Ministra Kultury wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Pani Antoninie Szelechowicz oraz Panu Ludwikowi Torbie. 

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę społeczną otrzymali  sołtysi, którzy w tym roku  zakończyli swoją służbę na rzecz małych Ojczyzn:

Pani Janina Czajkowska - sołtys wsi Czerna

Pani Krystyna Proć - sołtys wsi Wykroty

Pani Agnieszka Góral - sołtys wsi Zabłocie

Pan Stanisław Kowalik - sołtys Nowogrodźca

Pan Robert Zdanowski - sołtys Nowej Wsi

Pan Wojciech Pałka - sołtys wsi Zebrzydowa

Natomiast życzenia wytrwałości w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi oraz satysfakcji wynikającej z  pełnienia zaszczytnej roli Gospodarza i Opiekuna Sołectwa  otrzymali sołtysi obecnej, nowej kadencji  2023-2027:

Pan Józef Potyszka - sołtys wsi Czerna

Pani Józefa Szwed - sołtys wsi Godzieszów

Pan Ludwik Torba - sołtys wsi Gościszów

Pani Mariola Orsa - sołtys wsi Gierałtów

Pani Agnieszka Janeczko - sołtys wsi Kierżno

Pani Antonina Szelechowicz - sołtys wsi Milików

Pani Małgorzata Stec - sołtys Nowej Wsi

Pan Radosław Szmit - sołtys Nowogrodźca

Pani Ewelina Szewczyk - sołtys wsi Parzyce

Pan Daniel Okrzyński - sołtys wsi Wykroty

Pan Sebastian Rutkowski - sołtys wsi Zabłocie

Pani Katarzyna Karyszyn - sołtys wsi Zagajnik

Pani Czesława Janiec - sołtys wsi Zebrzydowa

Jeszcze raz życzymy wszystkim sołtysom dobrego zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka