Urząd Miejski w Nowogrodźcu

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Punkt Obsługi Inwestora

tel. +48 757380677, +48 757380695

investin@nowogrodziec.pl


 Telefony do UM